close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Van 6 t/m 31 januari 2020 zijn de open dagen op het vo
préadvies

Préadvies lwoo/pro

Po-scholen kunnen twijfel hebben of een leerling voor lwoo in aanmerking komt, bijvoorbeeld twijfel tussen vmbo met of zonder lwoo, of tussen vmbo lwoo of praktijkonderwijs. In zo'n geval kan de school een préadvies aanvragen het samenwerkingsverband vo (SWVZHW). Het SWVZHW fungeert dan als sparringspartner, beoordeelt of de leerling voldoet aan de criteria van lwoo of pro en bekijkt de motivering.

Het préadvies kan worden aangevraagd via POVO OT bij het menu “Onderzoeken”. Nadat het aanmeldformulier definitief is gemaakt, ontvangt de basisschool binnen enkele werkdagen een uitslagformulier in het dossier van de leerling.