Alle po- en vo-scholen kunnen gebruik maken van het digitale platform van Onderwijs Transparant, bekend als POVO OT. BOVO stelt de applicatie beschikbaar.

 

In POVO OT kunnen po- en vo-scholen gegevens van basisschoolverlaters, zoals het basisschooladvies, leerresultaten en kenmerken van een leerling uitwisselen. Deze gegevens staan in het onderwijskundig rapport. Met het oogpunt op privacy van informatie is het goed te weten dat deze informatie uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van de BOVO-procedure. Ze zijn voor de po- en vo-school nog vijf jaar toegankelijk en worden dan vernietigd.

 

Tweefactor authenticatie (2FA)
Sinds oktober 2020 wordt ingelogd via de tweefactor authenticatie. De tweefactor authenticatie ligt in lijn met de landelijke regelgeving (AVG), om te waarborgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

 

Na het invullen van de inloggegevens zal op de inlogpagina van OT gevraagd worden naar een code. Een authenticator-app op je smartphone kan deze code genereren. Een goed voorbeeld van een authenticator-app is Google Authenticator. Deze app is gratis te downloaden en gebruikt geen informatie van je smartphone. Het enige dat het doet is elke 30 seconden een nieuwe code genereren. Deze code is geschikt om in te loggen bij OT.

 

Heb je nog vragen hierover, of ondervindt je problemen met inloggen, neem dan contact op met de servicedesk.