Toon
documenten per pagina
Titel Categorieën Datum
Aangepast BOVO-procedureboek 2020-2021 n.a.v. coronamaatregelen januari 2021
20-04-2021 Download
Aangepast Jaaroverzicht regionale BOVO-procedure 2020 2021
11-09-2020 Download
Aanmeldingsperiodes Haagse Kopklas 2020-2021
20-04-2021 Download
Blanco aanmeldformulier procedure 2020 2021 – aanmelden voor schooljaar 2021 2022
20-04-2021 Download
BOVO flyer voor ouders – Digitaal aanmelden 2020 2021
20-04-2021 Download
BOVO klachtenformulier voor ouders 2020 2021
09-09-2020 Download
BOVO klachtenformulier voor scholen 2020 2021
09-09-2020 Download
BOVO Ombudsregeling klachten ouders en scholen 2020 2021
09-09-2020 Download
BOVO Ouderfolder Naar de middelbare school 2020-2021 ARABISCH
14-12-2020 Download
BOVO Ouderfolder Naar de middelbare school met passend onderwijs 2020-2021 ARABISCH
14-12-2020 Download
BOVO Ouderfolder Naar de middelbare school met passend onderwijs/Attending appropriate secondary school 2020-2021 ENGLISH
10-12-2020 Download
BOVO Ouderfolder Naar de middelbare school/Attending secondary school 2020-2021 ENGLISH
10-12-2020 Download
BOVO ouderfolder: Naar de middelbare school 2020-2021
07-12-2020 Download
BOVO ouderfolder: Naar de middelbare school met passend onderwijs 2020-2021
07-12-2020 Download
BOVO procedureboek 2020 2021
20-04-2021 Download
Brief BOVO vergoedingsregeling CAP 2020-2021
17-09-2020 Download
Brief gemeente Den Haag over de Haagse Kopklas 2020-2021
20-04-2021 Download
Handleiding vergoedingsregeling CAP 2020-2021
17-09-2020 Download
Handreiking SLO schooladvisering overstap po naar vo
02-12-2020 Download
Infographic (bureaulegger/placemat) om te printen
20-04-2021 Download
Infographic BOVO Aanmeldprocedure 2020-2021
17-09-2020 Download
Informatieboekje Onderwijstypen vo 2020 2021
09-09-2020 Download
Informatieboekje Toetsen en testen lwoo/pro 2020-2021
17-09-2020 Download
Jaarplan 2019
01-09-2020 Download
Jaarplan 2020
01-09-2020 Download
Jaarverslag 2015-2016
01-09-2020 Download
Jaarverslag 2017
01-09-2020 Download
Jaarverslag 2018
01-09-2020 Download
Jaarverslag 2019
01-09-2020 Download
Powerpoint presentatie voor ouders 2020 2021
09-09-2020 Download
Richtlijnen beschrijving voor ouders organisatie overstap po-vo 2020 2021
11-09-2020 Download
Selectiecriteria Haagse Kopklas 2020-2021
20-04-2021 Download
SEM: bijlage 1 Stappenplan vergoedingsregeling sociaal-emotioneel onderzoek 2020 2021
25-11-2020 Download
SEM: bijlage 2: valideren handtekening sociaal-emotioneel onderzoek
25-11-2020 Download
SEM: Brief BOVO vergoedingsregeling sociaal-emotioneel onderzoek 2020 2021
25-11-2020 Download
Staatscourant 2021-2022 Regeling screeningsinstrumenten pro lwoo
17-09-2020 Download
Stroomschema Haagse Kopklas (vernieuwd!)
20-04-2021 Download
Stroomschema lwoo pro (boekenlegger/lineaal)
17-09-2020 Download
Toestemmingsformulier ouders uitwisselingsmarkt november
18-09-2020 Download
Uitleg toetsen op maat 2020-2021
17-09-2020 Download
Voorbeeldtekst organisatie overstap po-vo 2020 2021
11-09-2020 Download
Wat mag wel en niet gevraagd worden op het aanmeld- en het inschrijfformulier
20-04-2021 Download