Tussen half april en half mei maken alle leerlingen voor groep 8 de eindtoets. Een eindtoets po geeft een advies voor het best passend brugklastype naast het schooladvies. De eindtoets is verplicht, sinds vorig jaar ook voor leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs.

 

Sommige leerlingen komen in aanmerking voor een ontheffing. Dit betekent dat het bevoegd gezag in overleg met de ouders kan besluiten om een leerling geen eindtoets te laten maken. Een ontheffing kan gelden voor:

 

  • leerlingen met een IQ lager dan 75 (volgens recente IQ-test, die voldoet aan de criteria van de Cotan);
  • leerlingen die een ontwikkelingsperspectief hebben met als verwachte uitstroombestemming vso-arbeidsmarkt of vso-dagbesteding;
  • leerlingen die 4 jaar of minder in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen.

 

NB: Ook leerlingen die na groep 7 het po verlaten, maken een eindtoets.

 

De basisschool heroverweegt het schooladvies als de uitslag van de eindtoets een hoger advies geeft. Een heroverweging betekent dat de basisschool het schooladvies nogmaals intern bespreekt. Dit kan leiden tot een bijgesteld (hoger) schooladvies.