PO-VO Procedure

Centrale loting en matching

De centrale loting en matching gebeurt in de applicatie van BOVO, Onderwijs Transparant (POVO OT). POVO OT maakt een koppeling met het Loting & Matching Systeem…

Eindtoets

Tussen half april en half mei maken alle leerlingen voor groep 8 de eindtoets. Een eindtoets po geeft een advies voor het best passend brugklastype…

Mediatheek

Passend onderwijs

Sommige leerlingen hebben op het vo ondersteuning nodig om succesvol te zijn. Het is daarom van belang dat po-scholen vroegtijdig in kaart brengen wat de…

POVO Onderwijs Transparant

Alle po- en vo-scholen kunnen gebruik maken van het digitale platform van Onderwijs Transparant, bekend als POVO OT. BOVO stelt de applicatie beschikbaar.   In…