PO-VO Procedure

Centrale loting en matching

De centrale loting en matching gebeurt in de applicatie van BOVO, Onderwijs Transparant (POVO OT). POVO OT maakt een koppeling met het Loting & Matching Systeem…

POVO Onderwijs Transparant

Alle po- en vo-scholen kunnen gebruik maken van het digitale platform van Onderwijs Transparant, bekend als POVO OT. BOVO stelt de applicatie beschikbaar.   In…

Passend onderwijs

Sommige leerlingen hebben op het vo ondersteuning nodig om succesvol te zijn. Het is daarom van belang dat po-scholen vroegtijdig in kaart brengen wat de…

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in de BOVO-procedure

In de BOVO-procedure gelden aanvullende afspraken voor basisschoolverlaters met een extra ondersteuningsbehoefte. Het is van groot belang dat vo-scholen meteen na de aanmelding van elke…

Eindtoets

Tussen half april en half mei maken alle leerlingen voor groep 8 de eindtoets. Een eindtoets po geeft een advies voor het best passend brugklastype…

Mediatheek