close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
BOVO | Overige taken

Overige taken BOVO

Op vaste momenten in het jaar organiseert BOVO scholingsbijeenkomsten en de ‘warme overdracht’. Ook heeft BOVO een signalerende rol bij de overstap van leerlingen met ingewikkelde dossiers. Bij klachten van scholen over de handelswijze van een andere school, onderzoekt BOVO de klacht en rapporteert haar bevindingen aan de betrokken besturen.

Scholingsbijeenkomsten en warme overdracht

Jaarlijks organiseert BOVO voor docenten verschillende voorlichtingsbijeenkomsten voor iedereen die met BOVO te maken heeft en er meer over wil weten.

Op twee momenten in het schooljaar vindt een zogeheten ‘warme’ overdracht plaats. BOVO faciliteert dit. In juni is er een voorstelgesprek, waarbij de basisschool informatie geeft over de leerling die overstapt. In november volgt in het feedbackgesprek een terugkoppeling van de eerste maanden op het vo.

Als de overstap van een leerling moeizaam verloopt

Elk schooljaar zijn er basisschoolverlaters bij wie de overstap po-vo moeizaam verloopt. Scholen kunnen hierbij ondersteund worden door BOVO, Stichting Passend Primair Onderwijs (SPPOH), Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW) en/of het team leerplicht van de gemeente Den Haag. Zij maakten onderlinge afspraken over de Dossierbegeleiding (PDF). Meer informatie op de pagina Dossierbegeleiding po-vo.

Klachtenregeling voor scholen

Het klachtenformulier is er voor scholen die een klacht hebben over een andere school. Voorwaarde voor het indienen van een klacht is dat er al contact is geweest over deze kwestie tussen beide scholen, waar nodig op directieniveau. In het geval van een klacht stelt BOVO eerst de betrokken scholen en schoolbesturen op de hoogte en neemt dan de klacht in behandeling. BOVO maakt een verslag met hierin de visie van beide partijen en de eigen bevindingen. Dit verslag wordt gedeeld met de directies van de betrokken scholen en bijbehorende besturen. De besturen nemen de klacht verder in behandeling.