close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
HET BOVO-PROCEDUREBOEK 2018-2019 STAAT ONLINE - LEES HIER ALLES OVER DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN DIT SCHOOLJAAR
BOVO |Oriënteren op het vo

Oriënteren op het vo

1 november 2017 - 10 februari 2018

Direct na de kerstvakantie bezoeken ouders van groep 8 leerlingen de open dagen van het vo. Het is voor ouders belangrijk dat zij op tijd het (voorlopige) basisschooladvies weten. Basisscholen maken het voorlopige advies nog voor de kerstvakantie kenbaar aan ouders. 

Informeer de ouders

De basisschool is de belangrijkste informatiebron voor ouders. Er zijn verscheidene middelen beschikbaar om ouders te informeren:

  • Uitleg van de vo onderwijstypen.
  • Een Powerpoint-presentatie voor de informatieavond voor ouders van groep 7/8, beschikbaar gesteld door BOVO.
  • Een animatiefilmpje en een ‘infographic’ van de nieuwe aanmeldprocedure op de BOVO website.
  • De vo-scholengids, beschikbaar gesteld door de gemeente Den Haag.
  • De website scholenwijzer Den Haag: scholenwijzer.denhaag.nl

U vindt de nieuwste versie van bovenstaande publicaties op BOVO Online

Voorlopig advies met overzicht passende scholen

De po-school kan vanaf december 2017 per leerling een lijst printen vanuit POVO OT. Op deze lijst staat het (voorlopig) schooladvies en een overzicht van bijpassende scholen.

Ouders hebben goede informatie nodig over hoe het aanmeldingstraject werkt. Hier ligt zowel een taak voor het po als het vo. Als ouders zich met hun kind op verschillende scholen oriënteren en een voorkeurslijst met meerdere scholen indienen, vergroot dit de kans op plaatsing in de eerste aanmeldperiode.

De oriëntatieperiode: 7 januari t/m 8 februari 2019

De oriëntatieperiode begint direct na de kerstvakantie en telt vijf weken. Vo-scholen houden in deze periode open dagen en/of avonden en kennismakingslessen. Het tijdsbestek waarbinnen het vo-scholenveld de open dagen en/of avonden organiseert, is korter dan andere jaren.

Let op: Kiest een vo-school voor een open dag op zaterdag 9 februari 2019? Dan geldt deze als een extra open dag, boven het aanbod van open dagen/avonden en kennismakingslessen van die school. Dit is belangrijk in verband met voldoende spreiding van het aanbod van open dagen.