close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
19 september: VOORLICHTINGSBIJEENKOMST BOVO-PROCEDURE 2018-2019
BOVO | pilot digitale ouderrol

Pilot digitale ouderrol

Nieuws 02 februari 2018

De besturen hebben besloten om in schooljaar 2017-2018 een pilot uit te voeren met een digitale ouderrol. Hiertoe hebben BOVO en Onderwijs Transparant een ouderrol ontwikkeld, waarbij het mogelijk is voor ouders om het aanmeldformulier digitaal te bekijken, in te vullen en te ‘versturen’ naar de eerste school, die op de voorkeurslijst is opgegeven.

Deze ouders komen dus niet naar de school om hun aanmeldformulier in te leveren maar hebben een account in de ouderrol van POVO OT. Deze digitale aanmelding komt (nadat de ouder het formulier definitief maakt = versturen) automatisch binnen bij de vo-school. De aanmeldingen worden onderscheiden door een aparte vink in het overzicht van de vo-school. Zodra vo-scholen de digitale aanmelding in POVO OT hebben verwerkt, krijgen de ouders hiervan per e-mail een bericht. Wanneer de vo-school op 6 april het toelatingsbesluit verwerkt, krijgen de ouders de uitslag ook per e-mail teruggekoppeld..

De pilot wordt uitgevoerd met 7 po-scholen, van 6 verschillende besturen. Hierbij is sprake van een evenwichtige spreiding van scholen in de regio qua ligging, populatie en bestuurlijke afspiegeling. Vo-scholen kunnen te maken krijgen met één of meer digitale aanmeldingen van ouders. De pilot zal worden geëvalueerd met ouders, de deelnemende po-scholen, de betrokken vo-scholen, BOVO en Onderwijs Transparant.

De deelnemende scholen zijn:

  1. 't Prisma
  2. O.G. Heldring
  3. Ds. W.E. den Hertogschool
  4. De Driemaster
  5. Prof. Casimirschool
  6. Montessorischool Leidschenveen
  7. Zuidwalschool

 

Nieuws overzicht