close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
OKR

Invullen onderwijskundig rapport

Basisscholen vullen het onderwijskundig rapport zo volledig mogelijk. Vooral tabblad 4 'Advies, zorgplicht en begeleiding' is belangrijk. Deze pagina geeft de vo-school informatie over de reeds geboden begeleiding en ondersteuning in het po en de verwachte ondersteuningsbehoefte in het vo.

Tabblad 4: Advies, zorgplicht en begeleiding

Op tabblad 4 van het OKR staan onder het basisschooladvies drie vragen. De basisschool vinkt deze vragen aan als:

 1. ze wil dat de vo-school contact opneemt over de leerling;
 2. de leerling extra ondersteuning of diepteondersteuning heeft gehad op het po;
 3. er extra ondersteuning of diepteondersteuning nodig is op het vo.

Bij het kopje 'Begeleiding' onder deze vragen geven po-scholen aan welke mate van ondersteuning een leerling nodig heeft. Dat kan voor de volgende vijf domeinen:

 • leren/didactische ontwikkeling;
 • cognitieve ontwikkeling;
 • werkhouding;
 • sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • lichamelijke ontwikkeling.

Let op: het po vult de vijf domeinen in voor alle leerlingen. Dus ook voor hen die geen extra ondersteuning nodig hebben. De basisschool kan voor deze leerlingen alleen de relevante domeinen invullen, of ze minder uitgebreid invullen. 

Advies Praktijkonderwijs en vmbo met leerwegondersteuning

Geeft de po-school het advies Praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning, dan opent er in het rapport een extra tabblad 4b. Po-scholen voeren hier de benodigde toetsgegevens in en een motivatie. Voor deze leerlingen wordt onder 'Zorgplicht en begeleiding' altijd aangevinkt dat extra ondersteuning in het vo gewenst is.

Heeft de leerling bovenop de extra ondersteuning die Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning bieden nog meer begeleiding  (de zogeheten extra+) nodig? Geef dit dan expliciet aan in het onderwijskundig rapport. Dit kan op tabblad 4 bij hoofdstuk 'Begeleiding' bij de gebieden die voor dit kind van toepassing zijn.

Bijlagen OKR

Met een compleet onderwijskundig rapport kan het vo het dossier sneller behandelen. Het vo heeft alle relevante bijlagen nodig om goed onderzoek te kunnen doen naar de ondersteuningsbehoefte van een schoolverlater. Bijlagen bieden het vo veel praktische achtergrondinformatie. Voeg in ieder geval de volgende bijlagen toe als ze beschikbaar en van toepassing zijn:

 • profielbladen van didactisch onderzoek;
 • profielbladen van intelligentieonderzoek;
 • profielbladen van sociaal-emotioneel onderzoek;
 • dyslexie- en/of dyscalculieverklaring;
 • groeidocument, handelingsplannen en ontwikkelingsperspectieven;
 • verslagen van psychologische/psychiatrische onderzoeken;
 • formulier ‘zienswijze ouders’ (alleen bij PrO).

Let op: de toestemming van de ouders is vereist voor de overdracht aan het vo van de meeste bijlagen van het onderwijskundig rapport.