close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek (CAP)

Wanneer bij een leerling sprake is van grote leerachterstanden, komt hij of zij in aanmerking voor praktijkonderwijs (pro) of leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). In dat geval moet intelligentieonderzoek worden afgenomen. Po-scholen kunnen dit onderzoek zelf organiseren of gebruik maken van de BOVO-vergoedingsregeling voor intelligentieonderzoek (CAP).

Vergoedingsregeling CAP

Bij leerlingen die na groep 8 uitstromen naar praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning moet verplicht intelligentieonderzoek worden afgenomen. Met de BOVO vergoedingsregeling voor intelligentieonderzoek wordt het onderzoek in veel gevallen vergoed.

In september ontvangen po-scholen informatie over deelname aan de BOVO Vergoedingsregeling CAP. De school meldt een leerling aan via POVO OT. Het Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO) neemt daarna contact op met de po-school voor de afname van het intelligentieonderzoek. Dit gebeurt klassikaal. Het onderzoek is de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) of de Adaptieve Digitale Intelligentietest (ADIT). Het onderzoeksbureau bepaalt een score na afname van het intelligentieonderzoek. De uitslag komt inclusief profielbladen in het onderwijskundig rapport in POVO OT te staan.

Let op! U kunt uw leerlingen tot uiterlijk woensdag 2 oktober 2019 aanmelden voor de  BOVO vergoedingsregeling CAP .

Alle informatie over de vergoedingsregeling CAP vindt u op BOVO Online.