close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
Informatie voor ouders

Informatie voor ouders (po)

Basisscholen verzorgen aan het begin van het schooljaar een informatieavond voor ouders van de leerlingen in groep 8. Ter ondersteuning stelt BOVO een ouderpresentatie beschikbaar, met een toelichting op de overstap naar het vo en alles rondom de BOVO-procedure. Er is ook een folder die basisscholen aan ouders kunnen meegeven. Daarnaast zijn er nog publicaties over de onderwijstypen in het vo, een animatiefilm en een infographic. Alle publicaties vindt u terug op BOVO Online.

Ook is de Scholenwijzer een belangrijke informatiebron voor ouders. Deze bestaat ui een papieren gids - beschikbaar gesteld door de gemeente Den Haag - en de website: scholenwijzer.denhaag.nl.

Procesgang overstap po-vo

In de BOVO-procedure is afgesproken dat basisscholen hun ouders informeren hoe zij het proces van de overstap po-vo organiseren. Basisscholen publiceren deze - door het schoolbestuur goedgekeurde - informatie begin oktober op de eigen website en/of in de schoolgids. Welke informatie basisscholen moeten publiceren om ouders goed te informeren staat beschreven in het document Procesgang overstap po-vo voor ouders, te vinden op BOVO Online.