close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
corona

Informatie m.b.t. Corona

Op deze pagina houden we u de komende periode op de hoogte van de gevolgen van het Corona virus voor de BOVO-procedure.

30 maart, 13.00 uur - Geen eindtoets, wat betekent dit?

Woensdag 18 maart heeft de minister bekend gemaakt dat de centrale eindtoets dit jaar niet zal worden afgenomen als gevolg van de Coronacrisis.

Wat betekent dat voor scholen, leerlingen en ouders?
De minister geeft in de Kamerbrief van 18 maart het volgende aan: “Alle leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken al het voorlopig schooladvies van de basisschool gekregen. Omdat de eindtoets dit jaar niet wordt afgenomen zullen deze adviezen dit jaar niet worden bijgesteld. Het afgegeven schooladvies wordt daarom nu voor alle leerlingen definitief. Het schooladvies bepaalt op welk niveau leerlingen mogen starten op een middelbare school.”

Het basisschooladvies zonder heroverweging en herziening
Alle aangesloten scholen in de BOVO regio Haaglanden formuleren het eindadvies op basis van leerprestaties, de aanleg en de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van de leerling gedurende de basisschoolperiode. Met of zonder eindtoets of heroverweging is dit een goede leidraad om een zorgvuldig advies af te geven.

Geen mogelijkheden voor heroverweging/herziening
De po- en vo-schoolbesturen in de BOVO regio Haaglanden volgen het besluit van het ministerie. Dat betekent dat er op dit moment geen mogelijkheden zijn om het basisschooladvies te heroverwegen en/of te herzien. Basisscholen mogen het advies voor leerlingen die gebruik maken van de tweede aanmeldingsperiode en/of de restperiode niet aanpassen. De po- en vo-schoolbesturen verzoeken hun scholen om niet in te gaan op vragen van ouders om adviezen aan te passen.

Hoe verder?
De minister vraagt de basisscholen om hun leerlingen in samenwerking met de scholen voor voortgezet onderwijs op een andere manier zo goed mogelijk voor te bereiden op hun aanstaande overstap naar het voortgezet onderwijs. Op de middelbare school zal vervolgens in het nieuwe schooljaar goed gekeken worden of kinderen op de juiste plek zitten. Daar zal de minister nadere afspraken over maken met het voortgezet onderwijs.

Zodra de minister de Tweede Kamer nader heeft geïnformeerd over de uitwerking hiervan, zullen de po- en vo-schoolbesturen in de BOVO regio Haaglanden met elkaar bepalen hoe dit concreet vorm krijgt. BOVO houdt de scholen op de hoogte over de ontwikkeling in dit proces.

 

Namens BOVO Haaglanden

Ewald van Vliet                                                     Mattanja Kats
Portefeuillehouder BOVO Haaglanden                 Programmamanager BOVO Haaglanden

25 maart, 18.20 uur - toelatingsbesluiten

Vandaag hebben de meeste ouders het bericht met het toelatingsbesluit van BOVO en/of de vo-school ontvangen. Het kan zijn dat enkele leerlingen dit bericht pas morgen, of uiterlijk vrijdag ontvangen. Het gaat dan om leerlingen waarvan ouders BOVO geen toestemming hebben gegeven het toelatingsbesluit aan ouders te sturen en waarvan het bericht van de vo-school de ouders nog niet bereikt heeft.

Heeft u BOVO wel toestemming gegeven om het toelatingsbesluit te sturen en vindt u het bericht niet terug in uw mail? Het kan zijn dat het bericht in uw 'ongewenste mail/spambox' terecht is gekomen. Neem anders contact op met de ouderhelpdesk (ouderhelpdesk@bovohaaglanden.nl of 070 217 05 76). Houdt bij bellen rekening met een wachttijd.

19 maart, 19.30 uur - Wijzigingen BOVO-procedure n.a.v. Corona

Afronding van periode 1 van de BOVO procedure (wijzigingen staan cursief gedrukt)

Het besluit van het kabinet om vanwege het Coronavirus alle scholen tot en met maandag 6 april te sluiten valt in de staart van periode 1 van de BOVO-procedure. De schoolbesturen en BOVO hebben besloten deze huidige periode op een kleine wijziging na volgens planning te laten verlopen. Het doel is om zoveel mogelijk leerlingen te plaatsen in periode 1. Dit betekent concreet dat conform jaarplanning de basisschoolverlaters volgende week weten of en op welke vo-school zij geplaatst zijn.

 • Het op maat plaatsen van leerlingen met lwoo- of pro-advies en/of een extra ondersteuningsbehoefte die in de eerste periode zijn uitgeloot of afgewezen gebeurt op afstand. BOVO, het SWVZHW en de scholen werken nauw samen om ook voor deze leerlingen tijdig een passende plek te vinden.
 • De centrale loting en matching gaat door volgens planning, dus op dinsdag 24 en woensdag 25 maart.
 • Ouders ontvangen zoals gepland (indien zij daarvoor toestemming hebben gegeven) op woensdag 25 maart tussen 15.00 en 17.00 uur bericht van BOVO over het toelatingsbesluit. De vo-scholen versturen het bericht met het toelatingsbesluit op woensdag 25 maart vanaf 15.00 uur of donderdag 26 maart, maar met een uitloop naar vrijdag 27 maart, wanneer dat nodig blijkt.
 • Op donderdag 2 april om 10.00 uur zal de capaciteit voor periode 2 gepubliceerd worden op de scholenwijzer.

 
De tweede periode (NIEUW: dinsdag 7 t/m donderdag 16 april) (wijzigingen staan cursief gedrukt)

 • Doordat de scholen in ieder geval tot en met 6 april dicht zijn schuift de tweede periode één week op naar dinsdag 7 t/m dinsdag 14 april, tot uiterlijk 13.00 uur.
 • Vanaf donderdag 2 april ontvangen leerlingen, die zijn aangewezen op periode 2, een nieuw aanmeldformulier met voorkeurslijst van de basisschool.
 • Ouders kunnen hun kind deze tweede periode alleen contactloos aanmelden door:
  • het regionale aanmeldformulier afleveren in de brievenbus van de school;
  • het regionale aanmeldformulier per mail versturen aan de school;
  • digitaal aanmelden via POVO OT (voor ouders die hiervoor al aangemeld zijn).
 • Ouders kunnen hun kind zo ook aanmelden tijdens het Paasweekend.
 • Op woensdag 15 en donderdag 16 april vindt de centrale loting en matching van de tweede periode plaats.
 • De leerlingen die zijn aangemeld in de tweede periode (dinsdag 7 april t/m dinsdag 14 april, 13.00 uur) ontvangen op donderdag 16 april tussen 15.00 – 17.00 uur het bericht met toelatingsbesluit van BOVO en op dezelfde dag vanaf 15.00 uur van de vo-school.

NB: Bovenstaande aanpassingen zijn gedaan op basis van de huidige maatregelen van de regering en kunnen, indien de landelijke ontwikkelingen dat vragen, bijgesteld worden.

18 maart 2020, 18.30 uur: eindtoets en aanpassen capaciteit vo

Vandaag maakte de minister bekend dat de eindtoets dit jaar niet zal worden afgenomen. Dit betekent dat de gegeven schooladviezen definitief zullen worden. Er zal dit jaar dus geen sprake zijn van heroverwegingen en herzieningen.

Wellicht had u hier wel rekening mee gehouden bij het opgeven van de capaciteit in POVO OT. U kunt uw capaciteit voor de centrale loting en matching op 25 maart nog aanpassen. Doe dit uiterlijk morgen, donderdag 19 maart 2020; vanaf vrijdagochtend 20 maart, 9.00 uur is het aanpassen van capaciteit in POVO OT niet meer mogelijk.

In het mailbericht van vanmorgen kunt u lezen hoe u de capaciteit in POVO OT kunt aanpassen.

18 maart 2020, 18.00 uur

Heeft u vragen over de BOVO-procedure? Ook in deze periode staat de Onderwijs Servicedesk voor u klaar, via de gebruikelijke kanalen. Houd er wel rekening mee dat beantwoording van uw vraag wellicht iets langer kan duren dan u van ons gewend bent.

17 maart 2020, 20.00 uur

Afgelopen zondag is door het kabinet besloten dat alle scholen tot en met maandag 6 april dicht zijn vanwege het Corona virus. Dit besluit is gevallen in de staart van periode 1 van de BOVO-procedure. In deze periode hoort de grootste groep basisschoolverlaters op welke vo-school zij geplaatst zijn.
BOVO streeft er naar om deze periode zo veel mogelijk volgens planning te laten verlopen zodat zo veel mogelijk leerlingen en hun ouders eind volgende week weten op welke school zij/hun kinderen geplaatst zijn.
 
De komende tijd zullen we alle betrokkenen stap voor stap door de procedure heen loodsen. Dit doen we via nieuwsberichten, waarvan de eerste morgenochtend wordt verstuurd. Houd de mail dus goed in de gaten.

16 maart 2020, 13.00 uur

Zoals bekend raakt het corona virus inmiddels ook het onderwijs. De scholen zijn grotendeels dicht. Op dit moment zijn wij aan het inventariseren wat de consequenties zouden kunnen zijn voor de BOVO-procedure en hoe we daar dan het beste mee om kunnen gaan. Wij vragen u ons even de tijd te gunnen om dit te doen. Uiteraard laten wij u zo spoedig mogelijk via nieuwsberichten en de website weten hoe de komende weken er voor wat betreft de BOVO-procedure uit komt te zien.