close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Het BOVO-team wenst u een fijne zomer!
bsa

Het (voorlopig) basisschooladvies (po)

Het basisschooladvies (BSA) wordt door meerdere personen binnen de po-school gezamenlijk besproken en vastgesteld, bij voorkeur door een 'schoolverlaterscommissie'. Het BSA wordt vastgelegd in het onderwijskundig rapport (OKR). Duidelijke motivering van het BSA en het zo volledig mogelijk invullen van het OKR ondersteunt de communicatie naar ouders en het vo, en geeft alle partijen inzicht in de wijze waarop het BSA tot stand is gekomen. Van po-scholen wordt verwacht dat zij in groep 6 en 7 al nadenken over het uiteindelijke advies en hier beleid op maken. Een handig hulpmiddel bij hierbij is de Advies- en Plaatsingswijzer (APW).

Ouders
Het is belangrijk dat ouders tijdig op de hoogte zijn van het (voorlopige) basisschooladvies. Dan kunnen zij zich met hun kind oriënteren op vo-scholen die een brugklas hebben die past bij het advies. De oriëntatieperiode van het voortgezet onderwijs met open dagen start direct na de kerstvakantie. Daarom moeten po-scholen er rekening mee houden dat zij ouders al vóór de kerstvakantie het (voorlopige) schooladvies kenbaar maken. Vanaf november kan het oriëntatieformulier, inclusieg het voorlopige basisschooladvies en bijhorende lijst met vo-scholen, uit POVO OT gehaald en meegegeven worden aan ouders.

Is er sprake is van een meervoudig schooladvies? Of bestaat er nog twijfel over het schooladvies? Dan is het van belang om ouders te adviseren zich breed te oriënteren op het vo. Dit geldt met name als een leerling op de grens zit van de vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg en de vmbo-theoretische leerweg, of op de grens van de vmbo-theoretische leerweg en havo.

Definitief advies
Basisscholen stellen het definitieve schooladvies uiterlijk 8 februari 2019 vast. Zij geven ouders het definitieve schooladvies samen met de voorkeurslijst en een aanmeldingsformulier. Dan kunnen ouders hun kind in de eerste aanmeldingsperiode aanmelden. Lees hier

Let op: een basisschooladvies mag na 1 maart alleen nog worden aangepast op basis van een hogere score op de eindtoets