close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
aanmeldformulier

Het regionale aanmeldformulier

Basisscholen geven uiterlijk op donderdag 30 januari het definitieve basisschooladvies. De basisschool print voor elke leerling het definitieve advies, een voorkeurslijst van scholen en een aanmeldformulier. Met het aanmeldformulier en de ingevulde voorkeurslijst kunnen ouders van zaterdag 1 tot en met vrijdag 14 februari de leerling aanmelden bij de school van hun eerste keuze. De tweede aanmeldingsperiode loopt van maandag 30 maart tot en met vrijdag 3 april 2020.

Wat is er nodig voor een juiste aanmelding?

Ouders, verzorgers of een wettelijke vertegenwoordiger melden de leerling aan. Zij gebruiken hiervoor het  regionale aanmeldformulier. Dit formulier bevat:

  • Een voorblad met naw-gegevens van de leerling, een e-mailadres voor correspondentie, het basisschooladvies en een BOVO-nummer.
  • Een lijst met scholen die een onderwijstype aanbieden dat past bij het schooladvies. De ouders vullen dit in door de favoriete scholen te nummeren. De school van hun eerste voorkeur krijgt nummer 1 en zo verder.
  • Een blad waarop de ouders de aanmelding ondertekenen.

Ouders vullen de voorkeurslijst in. Het staat ouders vrij één of meer scholen te kiezen. Hoe meer scholen er op de voorkeurslijst staan, des te groter de kans dat de leerling in de eerste aanmeldingsperiode een plaats krijgt. Ouders geven op het aanmeldformulier aan of de leerling onder een (eventuele) voorrangsregel valt van de vo-school van hun eerste keuze.

Het regionale aanmeldformulier wordt op vrijdag 31 januari aan de ouders van basisschoolverlaters meegegeven.