close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
OKR

Het onderwijskundig rapport (OKR)

Het onderwijskundig rapport is een leerlingrapport afkomstig van de basisschool. Voor elke groep 8-leerling vult de basisschool digitaal een onderwijskundig rapport in. De basisschool bepaalt per leerling welke leer- en begeleidingsgegevens noodzakelijk zijn om over te dragen aan het vo. Het is de verantwoordelijkheid van de directeur van de basisschool dat het onderwijskundig rapport volledig en op tijd is ingevuld in POVO OT. De vo-school waarop is aangemeld, krijgt via POVO OT toegang tot het leerlingdossier met hierin het onderwijskundig rapport.

Het onderwijskundig rapport bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • naw-gegevens van de leerling, ouders en school;
  • de leervorderingen en cognitieve capaciteiten;
  • de ontwikkeling en het gedrag van de leerling;
  • het basisschooladvies;
  • eventuele extra ondersteuning en begeleiding;
  • gegevens ouders/verzorgers.

Een duidelijke toelichting in het onderwijskundig rapport is essentieel. Dit geeft de vo-school een goed beeld van de leerling. Indien van toepassing, vult de basisschool het onderwijskundig rapport aan met bijlagen als profielbladen van onderzoeken, een groeidocument en/of een dyslexieverklaring.

Zie voor meer toelichting op het onderwijskundig rapport ook deze video van BOVO op YouTube.

Aanvullende gegevens bij passend onderwijs

In het onderwijskundig rapport kunnen aanvullende gegevens staan als de leerling op het vo ondersteuning nodig heeft die valt binnen het kader van passend onderwijs. Dan bevat het rapport extra informatie over:

  • de geboden ondersteuning op het po
  • de ondersteuningsbehoefte volgens de po-school op het vo
  • en/of de ondersteuningsbehoefte volgens de ouders op het vo
  • een motivering voor de ondersteuningsvraag.