Voor het vo: aanmelden evaluatie van de aangepaste procedure met Synthetron

-
Online

Beste collega,

De aangepaste overstapprocedure vraagt van iedereen veel aandacht. Het is een drukke en spannende tijd.
Na afloop willen we heel graag horen hoe jullie dit aanmeldjaar hebben ervaren. Dat gaan we doen via een interactieve sessie van een uur met de Synthetron tool.
Synthetron is een online tool voor het aangaan van dialogen en het verkrijgen van inzichten uit een groep deelnemers op basis van een aantal vooraf opgestelde vragen. Het is ook mogelijk tijdens de sessie eigen ideeën aan te leveren.

We hopen dat iedere school minimaal een deelnemer die bij de overstap betrokken is wil afvaardigen. Hoe meer deelnemers hoe meer input er is.

Er zijn voor het vo twee momenten gepland op twee verschillende data. De opties zijn:
11-6-2024 van 20.00-21.00 (helaas wegens te weinig aanmeldingen geannuleerd)
of
20-6-2024 van 16.00-17.00

Voor deelname geef je je gegevens op via onderstaande link. Deelname aan de evaluatie is anoniem. De resultaten worden ook anoniem verwerkt. De uitkomsten worden gebruikt om knelpunten te benoemen, bevindingen te delen met OCW en waar mogelijk oplossingen te bieden.

Alvast veel dank!

Voor het vo: aanmelden evaluatie van de aangepaste procedure met Synthetron

Naam(Vereist)

delen