close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
Eindtoets: tips en handleidingen voor het vo

Eindtoets: tips en handleidingen voor het vo

 

Vanaf half mei komen de bijgestelde adviezen gefaseerd bij het vo binnen. Po-scholen hebben t/m dinsdag 26 mei 2020 de tijd om bijgestelde adviezen te communiceren aan het vo. Vo-scholen kunnen direct met ouders overleggen over de plaatsing wanneer zij geïnformeerd worden over een bijgesteld advies.

  • De handleiding voor de verwerking vindt u op POVO OT
  • Reserveer per onderwijstype een aantal plekken voor leerlingen met een herzien advies.
  • Overleg met ouders of de plaatsing aangepast kan worden conform het bijgestelde advies. In het geval uw school geen plaats heeft op het hogere niveau of het hogere niveau niet aanbiedt, hebben ouders de keuze om de plaatsing op basis van het oorspronkelijke advies te accepteren of kunnen zij besluiten op zoek te gaan naar een andere vo-school. Ondersteun ouders hierbij door hen te wijzen op het overzicht met beschikbare plaatsen.
  • Verwijs ouders die op eigen initiatief met een hogere eindtoetsuitslag voor de deur staan altijd terug naar de po-school. Alleen de po-school kan besluiten een advies bij te stellen.
  • Maak een tijdsplanning voor dit proces. Reserveer tijd voor intern overleg en overleg met  ouders.
  • Spreek binnen uw school af wie de plaatsingen van leerlingen met een bijgesteld advies afhandelt in POVO OT. Dit moet uiterlijk vrijdag 12 juni 2020 geregeld zijn.