close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Vanaf 17 april kunt u uw kind weer aanmelden op een middelbare school
Eindtoets: tips en handleidingen voor het po

Eindtoets: tips en handleidingen voor het po

Wanneer de uitslag van de eindtoets binnenkomt, kan direct gestart worden met de heroverweging van de adviezen. Po-scholen hebben t/m dinsdag 28 mei 2019 de tijd om het advies te heroverwegen, eventueel bij te stellen én om de uitslag van de eindtoets van alle leerlingen in POVO OT te verwerken.
 

 • De handleiding voor de verwerking vindt u op POVO OT via Help > Handleidingen > Handleiding eindtoets BAO POVO 2018-2019. 
 • Informeer bij de toetsaanbieder wanneer de uitslag van de eindtoets bij uw school binnenkomt. Maak daarmee een tijdsplanning voor het proces. Reserveer tijd voor intern overleg, overleg met ouders/vo-school en voor de verwerking in POVO OT.
 • Bepaal het beleid t.a.v. het heroverwegen en het eventueel bijstellen van de adviezen. Wie zijn erbij betrokken, wat weeg je mee, wanneer ga je wel/niet over tot het bijstellen van een advies en hoe betrek je ouders hierbij?
 • Informeer ouders tijdig over de afwikkeling van de eindtoets. Denk hierbij aan het doel van de eindtoets, de visie van de school op bijstellen van het advies en communicatie naar het vo.
 • Spreek af hoe je ouders informeert t.a.v. het definitieve besluit van de heroverweging en hoe je een bijgesteld advies communiceert naar het vo.

Let op: 
S(b)o-scholen die geen eindtoets afnemen dienen ook een handeling in POVO OT uit te voeren. U doet dit als volgt.

 • Op de pagina ‘Mijn gegevens’ in POVO OT kiest u voor ‘Geen eindtoets afgenomen’.
 • Selecteer alle leerlingen en vink de ontheffing aan (zie het hoofdstuk ‘Gegevens aan meerdere leerlingen toewijzen’ in de handleiding).
 • Zet alle overdrachtsformulieren eindtoets op definitief. Dit kunt u voor alle leerlingen tegelijk doen m.b.v. de bulkknop (zie het hoofdstuk ‘Overdrachtsformulier op definitief zetten’ in de handleiding).

Het is voor het vo van belang dat u deze handeling doet, omdat vo-scholen anders niet kunnen bepalen of zij van bepaalde s(b)o-scholen nog bijgestelde adviezen kunnen verwachten.

Heroverweging en bijstelling van het schooladvies

 1. Heroverweging
  Geeft de uitslag van de eindtoets een hoger advies dan het oorspronkelijke schooladvies? Dan is de basisschool verplicht het advies te heroverwegen. Een heroverweging betekent dat de basisschool het schooladvies nogmaals intern bespreekt. Dit kan leiden tot een bijgesteld (hoger) schooladvies. Wanneer uit de eindtoets een gelijk of lager advies komt dan het oorspronkelijke schooladvies, wordt het schooladvies niet aangepast.
   
 2. Bijstelling
  Bij een heroverweging overlegt de po-school intern of zij het schooladvies bijstellen. Ouders worden hierbij betrokken, maar het definitieve besluit is aan de school. Bijstellen is dus niet verplicht. Wanneer het advies wordt bijgesteld, informeert de po-school de vo-school daarover.

Heroverwegen bij het advies praktijkonderwijs

De eindtoetsen bevatten sinds vorig schooljaar ook de adviescategorie ‘praktijkonderwijs/vmbo basis’. De eindtoetsen moeten namelijk voor alle leerlingen die een eindtoets moeten maken, leiden tot een passend toetsadvies. Dit advies is het laagste advies dat de eindtoets geeft; om die reden geldt de verplichte heroverweging in dit geval niet. Wanneer bijvoorbeeld een leerling van de basisschool het advies praktijkonderwijs heeft gekregen en op de eindtoets het advies 'praktijkonderwijs/vmbo basis' haalt, verplicht deze toetsuitslag de basisschool niet tot een heroverweging van het schooladvies.