close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
BOVO | Dossierbegeleiding po-vo

Dossierbegeleiding po-vo

Elk schooljaar zijn er basisschoolverlaters bij wie de overstap van po naar vo moeizaam verloopt. Scholen kunnen hierbij ondersteuning krijgen van BOVO, het samenwerkingsverband po (SPPOH), het samenwerkingsverband vo (SWVZHW) en/of het team leerplicht van de gemeente Den Haag.

BOVO heeft hierbij vooral een signalerende rol. De samenwerkingsverbanden bieden ondersteuning op casusniveau. De onderlinge afspraken staan in de procedure dossierbegeleiding. Als u een leerling voor dossierbegeleiding wilt aanmelden, dan kan dat door het aanmeldformulier in te vullen en te versturen aan servicedesk@bovohaaglanden.nl

De procedure en het aanvraagformulier vindt u op BOVO Online.

Let op: de basisschool blijft te allen tijde, samen met de ouders en de vo-school waarop is aangemeld, verantwoordelijk voor de overstap van de leerling naar het vo.