close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
BOVO | didactisch onderzoek

Didactisch onderzoek

Een leerling komt in aanmerking voor Praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs als er sprake is van grote leerachterstanden. Het gaat dan om leerachterstanden op de volgende didactische gebieden: begrijpend lezen, inzichtelijk rekenen, spelling en technisch lezen.

Criteria

  • Praktijkonderwijs: Op minimaal twee gebieden een leerachterstand van 50 procent of meer. Eén van deze gebieden betreft begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen.
  • Leerwegondersteuning: Op minimaal twee gebieden een leerachterstand 25 procent of meer, en minder dan 50 procent. Eén van deze gebieden betreft begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen.

Daarnaast moeten de didactische toetsen voldoen aan de volgende criteria:

  • ze staan vermeld in de 'Regeling toegestane instrumenten voor PrO en LWOO 2019-2020' (publicatie Staatscourant, zie ook BOVO Online);
  • ze worden afgenomen op een niveau dat past bij de leerling (toetsen op maat);
  • ze zijn afgenomen in het schooljaar dat de leerling de basisschool verlaat.