close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
20 november: BOVO uitwisselingsmarkt
BOVO | ouderrol

De ouderrol in POVO OT

Vorig schooljaar is gestart met de pilot digitaal aanmelden.Ouders van po-scholen die meedoen aan de pilot, kunnen via een zogenoemde 'ouderrol' inloggen in een eigen omgeving binnen POVO OT en hun kind aanmelden op het vo. De vo-school van eerste voorkeur verwerkt de aanmelding voor alle scholen op de voorkeurslijst. De ouders kunnen de status van de aanmelding volgen.

In schooljaar 2018-2019 is de pilot verlengd en uitgebreid. 12 po-scholen doen dit jaar mee.
Naast deze pilot is dit schooljaar ook een verkorte ouderrol gestart, voor alle ouders. Via de ouderinlog kunnen ouders de aanmelding volgen en het toelatingsbesluit ontvangen. Dit is een veiligere en minder foutgevoelige optie voor oudercommunicatie.