close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
HET BOVO-PROCEDUREBOEK 2018-2019 STAAT ONLINE - LEES HIER ALLES OVER DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN DIT SCHOOLJAAR
BOVO | Eindtoets

De eindtoets

16 april - 15 mei 2018

Alle leerlingen uit groep 8 maken tussen half april en half mei de eindtoets. De eindtoets geeft een onafhankelijk advies over het vo-schooltype dat het best bij de leerling past. De basisschool kiest dezelfde eindtoets voor alle leerlingen uit groep 8.

In het BOVO-jaaroverzicht zijn de data vastgelegd voor de benodigde handelingen rondom de eindtoets.
- Po-scholen ronden het proces van de eindtoets uiterlijk dinsdag 29 mei af.
- Vo-scholen ronden het proces van de eindtoets uiterlijk vrijdag 15 juni af.

Heroverweging en bijstelling van het schooladvies

 1. Heroverweging
  Geeft de uitslag van de eindtoets een hoger advies dan het oorspronkelijke schooladvies? Dan is de basisschool verplicht het advies te heroverwegen. Een heroverweging betekent dat de basisschool het schooladvies nogmaals intern bespreekt. Dit kan leiden tot een bijgesteld (hoger) schooladvies. Wanneer uit de eindtoets een gelijk of lager advies komt dan het oorspronkelijke schooladvies, wordt het schooladvies niet aangepast.
   
 2. Bijstelling
  Bij een heroverweging overlegt de po-school intern of zij het schooladvies bijstellen. Ouders worden hierbij betrokken, maar het definitieve besluit is aan de school. Bijstellen is dus niet verplicht. Wanneer het advies wordt bijgesteld, informeert de po-school de vo-school daarover.

Heroverwegen bij het advies Praktijkonderwijs

Vanaf dit schooljaar bevatten de eindtoetsen de adviescategorie ‘Praktijkonderwijs/vmbo Basis’. De eindtoetsen moeten namelijk voor alle leerlingen die een eindtoets moeten maken, leiden tot een passend toetsadvies. Dit advies is het laagste advies dat de eindtoets geeft; om die reden geldt de verplichte heroverweging in dit geval niet. Wanneer bijvoorbeeld een leerling van de basisschool het advies Praktijkonderwijs heeft gekregen en op de eindtoets het advies 'Praktijkonderwijs/vmbo Basis' haalt, verplicht deze toetsuitslag de basisschool niet tot een heroverweging van het schooladvies.

Toegestane eindtoetsen

Er zijn dit schooljaar 5 verschillende eindtoetsen:

 1. Centrale eindtoets van het College voor Toetsen en Examens 
 2. Route 8 van A-VISION B.V. 
 3. IEP (ICE Eindtoets primair onderwijs) van bureau ICE 
 4. Dia-eindtoets
 5. AMN eindtoets