Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van de gevolgen van de corona-maatregelen op de BOVO-procedure.

8 januari 2021:

Aanpassing in de BOVO-procedure

Mede via de media zijn er signalen verspreid van ouders die zich zorgen maken over de beperkte mogelijkheden voor het fysiek oriënteren op het vo. Op donderdag 7 januari heeft daar een spoeddebat over plaatsgevonden in de gemeenteraad van Den Haag. De vo-schoolbesturen hebben overlegd hoe binnen de BOVO-procedure extra ruimte gemaakt kan worden voor ouders om zich beter te kunnen oriënteren op het vo, binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn. Er is daarom besloten om de aanmeldperiode later te laten beginnen. In de raadsvergadering is dit besluit vervolgens bekrachtigd door de wethouder.

 

Aangepaste data:

 

 

Open dagen:

De vo-scholen hebben in deze aangepaste planning tot 5 maart om open dagen te organiseren. Dus ook gedurende de aanmeldperiode. Houdt er als ouder rekening mee dat u uw kind uiterlijk vrijdag 5 maart uw kind aanmeld op de school van uw eerste keuze. Op de websites van de scholen staat hoe u kunt aanmelden.

 

De vo-scholen houden voor de open dagen de richtlijnen van minister Slob, het RIVM en de VO Raad aan. Dit betekent dat er vooralsnog geen fysieke open dagen kunnen plaatsvinden. Houdt de websites van de scholen van uw voorkeur in de gaten voor de mogelijkheden.

16 december 2020:

Gevolgen lockdown tot 18 januari 2021

Naar aanleiding van de toespraak van de premier maandag 14 december jl. zijn de besturen bijeengekomen om de gevolgen voor de het onderwijs te bespreken. De gevolgen van de lockdown voor de BOVO-procedure was een van de gesprekspunten.

 

Open dagen

De vo-schoolbesturen hebben moeten besluiten dat er dit schooljaar, van 4 januari t/m 5 februari geen fysieke wervingsactiviteiten kunnen plaatsvinden. Dit betekent dat er geen open dagen, informatieavonden of schoolbezoeken door leerlingen uit groep 8 plaats zullen vinden.

Ouders en leerlingen kunnen dus helaas niet komen kijken op de vo-scholen voordat de leerlingen worden aangemeld op het vo, van 6 t/m 19 februari 2021.

 

De besturen betreuren het dat zij dit besluit hebben moeten nemen, maar gezien de maatschappelijke verantwoordelijkheid was er geen andere keuze.

 

Voor ouders: eerdere aanmeldingen voor open dagen worden geannuleerd. U kunt op de digitale scholenwijzer informatie vinden over de vo-scholen in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. U vindt daar ook een overzicht met alle websites van de scholen, waar u meer informatie kunt vinden over de school en eventuele digitale activiteiten.