close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
BOVO | casusoverleg

Casusoverleg leerlingdossiers

Ook dit jaar biedt BOVO u de mogelijkheid om concrete casussen in te brengen van leerlingen in uw huidige groep 8. Misschien vindt u het lastig voor een bepaalde leerling een goed schooladvies op te stellen, wilt u meer te weten komen over (extra) ondersteuning in het vo of heeft u een vraag over de verschillende leerwegen binnen het vmbo.

Op 2 en 31 oktober, 6 november, 12 december en 15 januari (afwisselend op woensdag en donderdag) bent u van harte welkom op het kantoor van het samenwerkingsverband vo om met een enthousiast team van medewerkers van de samenwerkingsverbanden en BOVO uw cases te bespreken. Indien u een casus voor wilt leggen, dient u geanonimiseerde leerlinggegevens meenemen.

Het casusoverleg vindt plaats op de Regulusweg 11, 2516 AC, Den Haag.

Aanmelden kan via de Onderwijs Servicedesk