close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Van 6 t/m 31 januari 2020 zijn de open dagen op het vo
BOVO online

BOVO Online

De overstap van het po naar het vo wordt in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk geregeld via de BOVO procedure. Om u van de nodige informatie te voorzien, maakt BOVO Haaglanden een aantal documenten, zoals het procedureboek en het jaaroverzicht. Ook organiseert BOVO Haaglanden bijeenkomsten voor alle collega's die betrokken zijn bij de overstap van po naar vo.

Op deze pagina staat alle informatie op een rij. Hieronder staan de publicaties over de procedure, de bijeenkomsten en informatie over de vergoedingsregelingen voor intelligentie/capaciteiten en sociaal-emotionele onderzoeken. In de rechterkolom vindt u alle publicaties op alfabetische volgorde en een lijst met handige links.

Voor meer informatie over de verschillende stappen van de procedure en andere relevante informatie kunt u op de website navigeren.

BOVO procedure 2019-2020

De komende periode zal hier alle informatie voor schooljaar 2019-2020 verzameld worden. Houdt deze site dus goed in de gaten.

Informatie voor ouders

BOVO ontwikkelt jaarlijks een aantal informatiemiddelen die u kunt gebruiken bij de voorlichting over de procedure aan ouders:

BOVO bijeenkomsten en scholing

Jaarlijks organiseert BOVO Haaglanden een aantal bijeenkomsten. Voor schooljaar 2019-2020 staan de volgende bijeenkomsten op het programma:
Wanneer u zich kan inschrijven voor een bijeenkomst wordt er een inschrijflink zichtbaar.

 

Bijeenkomsten voor het po en het vo

Woensdag 30 oktober
Verdiepingsmiddag voor het po en vo
Graag nodigen we u uit voor de jaarlijks ontmoetingsbijeenkomst op woensdag 30 oktober in museum COMM. Een middag waarop collega's van het po en het vo elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek komen en zodoende elkaar beter leren kennen.

We starten de dag met een plenair deel, waarin we elkaars wereld zullen verkennen. Vervolgens worden er na de pauze workshops aangeboden over passende adviezen, digitaal aanmelden, meer- en hoogbegaafdheid en het OKR als brug naar het vo. Alle workshops zijn zowel voor het po als het vo. Onder het genot van een drankje en een goed gesprek met collega's sluiten we de dag af.
Inschrijven kan niet meer. U kunt wel een e-mail sturen naar servicedesk@bovohaaglanden.nl.

Woensdag 20 november 2019
Uitwisselingsmarkt, een terugkoppeling van vo naar po
Aanmelden po van ma 23 sept t/m di 1 okt
Aanmelden vo van vr 4 t/m vr 11 okt
Inschrijven kan niet meer. Binnenkort ontvangen de deelnemers het rooster.

Woensdagen 24 juni en 3 juli 2020
Uitwisselingsmarkt, een warme overdracht van po naar vo
U ontvangt een e-mail wanneer de inschrijving start.

 

Bijeenkomsten voor het vo

Donderdag 16 januari 2020
BOVO bijeenkomst over de overstap van po naar vo, POVO OT en digitaal aanmelden
Graag nodigen we collega's van het vo uit voor de BOVO bijeenkomst overstap van po naar vo en POVO OT op donderdag 16 januari as. Tijdens deze middag wordt u in grote lijnen geïnformeerd over de BOVO-procedure, de applicatie die de BOVO-procedure ondersteunt en digitaal aanmelden. U kunt zich aanmelden voor de hele middag of een onderdeel daarvan. Indien u al meer ervaring heeft met BOVO en/of POVO OT maar wel behoefte heeft om informatie te krijgen over de aandachtspunten en wijzigingen voor schooljaar 2019-2020, bent u ook van harte welkom op 16 januari.
U kunt zich hier inschrijven

Casusoverleg

Ook dit jaar organiseert BOVO Haaglanden weer een reeks casusoverleggen. Het casusoverleg kunt u gebruiken om met deskundigen vanuit het samenwerkingsverband (po en vo) en BOVO Haaglanden te sparren over leerlingdossiers waar u vragen over hebt. Bijvoorbeeld als u niet zeker bent over het vaststellen van het basisschooladvies, welke testen en toetsen u zou kunnen inzetten of wanneer er tegenstrijdige scores bij LOVS-toetsen zijn.
Om u hierin beter te kunnen faciliteren hebben we het aantal overleggen uitgebreid, en beginnen we eerder in het jaar. De casusoverleggen vinden dit schooljaar plaats op vier woensdagen, te weten:

2 oktober; 31 oktober; 6 en 20 november, 12 december 2019 en 15 januari 2020.

Enkele tips:
•    Breng een casus zo vroeg mogelijk in, zodat er nog tijd is voor eventueel aanvullend onderzoek.
•    Anonimiseer het dossier (met het oog op de AVG).
•    U kunt tijdens het inschrijven aangeven welke tijd uw voorkeur heeft, de deskundigen staan de hele dag voor u klaar!

U kunt zich hier inschrijven voor het casusoverleg

Vergoedingsregeling CAP

Leerlingen met het basisschooladvies pro of vmbo met lwoo krijgen de kosten van het intelligentieonderzoek vergoed; de kosten van leerlingen die geen basisschooladvies pro of vmbo met lwoo krijgen, komen voor rekening van de school.

Let op! U kunt uw leerlingen tot uiterlijk woensdag 2 oktober 2019 aanmelden voor de BOVO-vergoedingsregeling cap.

Meer informatie over de vergoedingsregeling CAP:

Kijk ook op de pagina's intelligentieonderzoek en toetsen lwoo en pro op deze website.

BOVO Vergoedingsregeling SEM

Bij potentiële lwoo-leerlingen, die op het intelligentieonderzoek een totaal IQ van 91-120 hebben gescoord, moet aanvullend sociaal-emotioneel onderzoek (SEM) afgenomen worden. Als u het SEM-onderzoek via de BOVO vergoedingsregeling laat afnemen, dan worden de kosten van het onderzoek vergoed. BOVO werkt hiervoor samen met onderzoeksbureau A-VISION.
U kunt uw leerlingen tot en met 11 december 2019 aanmelden in POVO OT.

In onderstaande brief en bijlagen staat de procedure uitgewerkt.

  • Brief BOVO vergoedingsregeling sem 2019-2020
  • Bijlage 1 Stappenplan sem 2019-2020
  • Bijlage 2 Valideren handtekening

Let op! U kunt uw leerlingen tot uiterlijk woensdag 11 december 2019 aanmelden voor de  BOVO vergoedingsregeling SEM.

Documenten