close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Het BOVO Jaaroverzicht 2019-2020 is gereed
BOVO Online

BOVO Online

Op deze pagina vindt u allerhande informatie rondom de overstap po-vo. De pagina wordt gedurende het schooljaar steeds verder uitgebreid, dus kom geregeld even een kijkje nemen.

BOVO procedure 2019-2020

De komende periode zal hier alle informatie voor schooljaar 2019-2020 verzameld worden. Houdt deze site dus goed in de gaten.

BOVO bijeenkomsten en scholing

Jaarlijks organiseert BOVO Haaglanden een aantal bijeenkomsten. Voor schooljaar 2019-2020 staan de volgende bijeenkomsten op het programma:
Wanneer u zich kan inschrijven voor een bijeenkomst wordt er een inschrijflink zichtbaar.


Cursus voor het po

Woensdag 18 september 2019
BOVO procedure, de overstap van po naar vo
Toelichting op de procedure-afspraken en het opstellen en onderbouwen van het BSA en OKR, inclusief passend onderwijs
Inschrijven

Woensdag 25 of donderdag 26 september 2019
Cursus POVO OT voor het po
Starterscursus m.b.t. het werken met de digitale applicatie
Inschrijven

 

Kick off pro

Donderdag 3 oktober 2019
Starterscursus voor het praktijkonderwijs m.b.t. de gewijzigde procedure voor het pro
Inschrijven

 

Verdiepingsmiddag voor het po en vo

Woensdag 30 oktober
Jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomst voor collega's uit het po en vo, inclusief workshops
Inschrijven

 

Cursus voor het vo

Donderdag 16 januari 2020
Cursus procedure, de overstap van po naar vo
Cursus POVO OT voor het vo
Toelichting op de procedure-afspraken en het aanmelden, behandelen en toelaten van leerlingen, inclusief passend onderwijs
Cursus POVO OT m.b.t. het werken met de digitale applicatie
Inschrijven


Uitwisselingsmarkt

Woensdagen 13 en 20 november 2019
Uitwisselingsmarkt, een terugkoppeling van vo naar po

Woensdagen 24 juni en 3 juli 2020
Uitwisselingsmarkt, een warme overdracht van po naar vo

 

BOVO procedure 2018-2019

Alle nodige informatie over de procedure 2018-2019 vindt u hier:

Casusoverleg

Ook dit jaar organiseert BOVO Haaglanden weer een reeks casusoverleggen. Het casusoverleg kunt u gebruiken om met deskundigen vanuit het samenwerkingsverband (po en vo) en BOVO Haaglanden te sparren over leerlingdossiers waar u vragen over hebt. Bijvoorbeeld als u niet zeker bent over het vaststellen van het basisschooladvies, welke testen en toetsen u zou kunnen inzetten of wanneer er tegenstrijdige scores bij LOVS-toetsen zijn.
Om u hierin beter te kunnen faciliteren hebben we het aantal overleggen uitgebreid, en beginnen we eerder in het jaar. De casusoverleggen vinden dit schooljaar plaats op vier woensdagen, te weten:

26 september; 31 oktober; 14 en 21 november, 12 december 2018 en 23 januari 2019.

Enkele tips:
•    Breng een casus zo vroeg mogelijk in, zodat er nog tijd is voor eventueel aanvullend onderzoek.
•    Anonimiseer het dossier (met het oog op de AVG).
•    U kunt tijdens het inschrijven aangeven welke tijd uw voorkeur heeft, de deskundigen staan de hele dag voor u klaar!

U kunt zich hier inschrijven voor het casusoverleg

BOVO Vergoedingsregeling SEM

Bij potentiële lwoo-leerlingen, die op het intelligentieonderzoek een totaal IQ van 91-120 hebben gescoord, moet aanvullend sociaal-emotioneel onderzoek (SEM) afgenomen worden. Als u het SEM-onderzoek via de BOVO vergoedingsregeling laat afnemen, dan worden de kosten van het onderzoek vergoed. BOVO werkt hiervoor samen met onderzoeksbureau A-VISION.
U kunt uw leerlingen tot en met 12 december 2018 aanmelden in POVO OT.

In onderstaande brief en bijlagen staat de procedure uitgewerkt.

Let op! U kunt uw leerlingen tot uiterlijk woensdag 12 december 2018 aanmelden voor de  BOVO vergoedingsregeling SEM.

Vergoedingsregeling CAP

De bekostiging van de IQ – onderzoeken bij de vergoedingsregeling CAP wordt anders geregeld. De verandering in de bekostiging is deze: er wordt niet meer gekeken naar de leerachterstanden wanneer de leerling wordt aangemeld via POVO OT, maar of de leerling uiteindelijk het basisschooladvies pro of vmbo met lwoo krijgt.
Leerlingen met het basisschooladvies pro of vmbo met lwoo krijgen de kosten van het intelligentieonderzoek vergoed; de kosten van leerlingen die geen basisschooladvies pro of vmbo met lwoo krijgen, komen voor rekening van de school.

Let op! U kunt uw leerlingen tot uiterlijk woensdag 3 oktober 2018 aanmelden voor de  BOVO vergoedingsregeling CAP.

Meer informatie over de vergoedingsregeling CAP:

LET OP: de regeling screenings- en testinstrumenten is aangepast: op p.3 stonden niet de juiste jaartallen.

Kijk ook op de pagina's intelligentieonderzoek en toetsen lwoo en pro op deze website.

Documenten