close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
BOVO online

BOVO Online

De overstap van het po naar het vo wordt in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk geregeld via de BOVO procedure. Om u van de nodige informatie te voorzien, maakt BOVO Haaglanden een aantal documenten, zoals het procedureboek en het jaaroverzicht. Ook organiseert BOVO Haaglanden bijeenkomsten voor alle collega's die betrokken zijn bij de overstap van po naar vo.

Op deze pagina staat alle informatie op een rij. Hieronder staan de publicaties over de procedure, de bijeenkomsten en informatie over de vergoedingsregelingen voor intelligentie/capaciteiten en sociaal-emotionele onderzoeken. In de rechterkolom vindt u alle publicaties op alfabetische volgorde en een lijst met handige links.

Voor meer informatie over de verschillende stappen van de procedure en andere relevante informatie kunt u op de website navigeren.

Heeft u hulp nodig bij de overstap van een leerling van po naar vo?

Wanneer de leerlingen van groep 8 de overstap naar het vo maken, zorgen po- en vo-scholen er gezamenlijk voor dat alle leerlingen een passende plek krijgen op het vo. Bij de meeste leerlingen gaat dit zonder problemen, maar wanneer een kind tussen wal en schip dreigt te vallen, is het belangrijk dat in gezamenlijkheid een oplossing wordt gezocht.

In zo’n geval kunnen po- en vo-scholen het SPPOH of het SWVZHW om begeleiding vragen, met als doel de leerling op de juiste plek te krijgen. U vraagt deze zogenoemde dossierbegeleiding aan via BOVO Haaglanden door onderstaand aanmeldformulier te mailen naar servicedesk@bovohaaglanden.nl.

Bij documenten rechts, onder 'dossierbegeleiding', vindt u de werkwijze en het aanmeldformulier.

Informatie voor ouders

BOVO ontwikkelt jaarlijks een aantal informatiemiddelen die u kunt gebruiken bij de voorlichting over de procedure aan ouders:

Uitwisselingsmarkt

Woensdag 20 november 2019
Uitwisselingsmarkt, een terugkoppeling van vo naar po

Woensdagen 24 juni en 3 juli 2020
Uitwisselingsmarkt, een warme overdracht van po naar vo
U ontvangt een e-mail wanneer de inschrijving start.

Casusoverleg

Ook dit jaar organiseert BOVO Haaglanden weer een reeks casusoverleggen. Het casusoverleg kunt u gebruiken om met deskundigen vanuit het samenwerkingsverband (po en vo) en BOVO Haaglanden te sparren over leerlingdossiers waar u vragen over hebt. Bijvoorbeeld als u niet zeker bent over het vaststellen van het basisschooladvies, welke testen en toetsen u zou kunnen inzetten of wanneer er tegenstrijdige scores bij LOVS-toetsen zijn.
Om u hierin beter te kunnen faciliteren hebben we het aantal overleggen uitgebreid, en beginnen we eerder in het jaar. De casusoverleggen vinden dit schooljaar plaats op vier woensdagen, te weten:

2 oktober; 31 oktober; 6 en 20 november, 12 december 2019 en 15 januari 2020.

Enkele tips:
•    Breng een casus zo vroeg mogelijk in, zodat er nog tijd is voor eventueel aanvullend onderzoek.
•    Anonimiseer het dossier (met het oog op de AVG).
•    U kunt tijdens het inschrijven aangeven welke tijd uw voorkeur heeft, de deskundigen staan de hele dag voor u klaar!

U kunt zich hier inschrijven voor het casusoverleg

Vergoedingsregeling CAP

Leerlingen met het basisschooladvies pro of vmbo met lwoo krijgen de kosten van het intelligentieonderzoek vergoed; de kosten van leerlingen die geen basisschooladvies pro of vmbo met lwoo krijgen, komen voor rekening van de school.

Let op! U kunt uw leerlingen tot uiterlijk woensdag 2 oktober 2019 aanmelden voor de BOVO-vergoedingsregeling cap.

Meer informatie over de vergoedingsregeling CAP:

Kijk ook op de pagina's intelligentieonderzoek en toetsen lwoo en pro op deze website.

BOVO Vergoedingsregeling SEM

Bij potentiële lwoo-leerlingen, die op het intelligentieonderzoek een totaal IQ van 91-120 hebben gescoord, moet aanvullend sociaal-emotioneel onderzoek (SEM) afgenomen worden. Als u het SEM-onderzoek via de BOVO vergoedingsregeling laat afnemen, dan worden de kosten van het onderzoek vergoed. BOVO werkt hiervoor samen met onderzoeksbureau A-VISION.
U kunt uw leerlingen tot en met 11 december 2019 aanmelden in POVO OT.

In onderstaande brief en bijlagen staat de procedure uitgewerkt.

  • Brief BOVO vergoedingsregeling sem 2019-2020
  • Bijlage 1 Stappenplan sem 2019-2020
  • Bijlage 2 Valideren handtekening

Let op! U kunt uw leerlingen tot uiterlijk woensdag 11 december 2019 aanmelden voor de  BOVO vergoedingsregeling SEM.

Documenten