close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
HET BOVO-PROCEDUREBOEK 2018-2019 STAAT ONLINE - LEES HIER ALLES OVER DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN DIT SCHOOLJAAR
BOVO Online

BOVO Online

Op deze pagina vindt u allerhande informatie rondom de overstap po-vo. De pagina wordt gedurende dit schooljaar steeds verder uitgebreid, dus kom geregeld even een kijkje nemen.

Vergoedingsregeling CAP

De bekostiging van de IQ – onderzoeken bij de vergoedingsregeling CAP wordt anders geregeld. De verandering in de bekostiging is deze: er wordt niet meer gekeken naar de leerachterstanden wanneer de leerling wordt aangemeld via POVO OT, maar of de leerling uiteindelijk het basisschooladvies PrO of vmbo met LWOO krijgt.
Leerlingen met het basisschooladvies Pro of vmbo met LWOO krijgen de kosten van het intelligentieonderzoek vergoed; de kosten van leerlingen die geen basisschooladvies pro of vmbo met lwoo krijgen, komen voor rekening van de school.

Let op! U kunt uw leerlingen tot uiterlijk woensdag 3 oktober 2018 aanmelden voor de  BOVO vergoedingsregeling CAP .

Meer informatie over de vergoedingsregeling CAP:

Kijk ook op de pagina's intelligentieonderzoek en toetsen lwoo en pro op deze website.

Casusoverleg

Ook dit jaar organiseert BOVO Haaglanden weer een reeks casusoverleggen. Het casusoverleg kunt u gebruiken om met deskundigen vanuit het samenwerkingsverband (po en vo) en BOVO Haaglanden te sparren over leerlingdossiers waar u vragen over hebt. Bijvoorbeeld als u niet zeker bent over het vaststellen van het basisschooladvies, welke testen en toetsen u zou kunnen inzetten of wanneer er tegenstrijdige scores bij LOVS-toetsen zijn.
Om u hierin beter te kunnen faciliteren hebben we het aantal overleggen uitgebreid, en beginnen we eerder in het jaar. De casusoverleggen vinden dit schooljaar plaats op vier woensdagen, te weten:

26 september; 31 oktober; 14 en 21 november, 12 december 2018 en 23 januari 2019.

Enkele tips:
•    Breng een casus zo vroeg mogelijk in, zodat er nog tijd is voor eventueel aanvullend onderzoek.
•    Anonimiseer het dossier (met het oog op de AVG).
•    U kunt tijdens het inschrijven aangeven welke tijd uw voorkeur heeft, de deskundigen staan de hele dag voor u klaar!

U kunt zich hier inschrijven voor het casusoverleg

BOVO bijeenkomsten

Jaarlijks organiseert BOVO Haaglanden een aantal bijeenkomsten. Voor schooljaar 2018-2019 staan de volgende bijeenkomsten op het programma:


Starterscursussen voor het po

  • woensdag 19 september: Voorlichting BOVO-procedure voor het po (voor mensen die weinig/geen ervaring hebben met BOVO)
    U kunt zich HIER inschrijven. (inschrijving is gesloten)
  • woensdag 26 september: Voorlichting POVO OT voor het po (voor mensen die weinig/geen ervaring hebben met BOVO)
    U kunt zich HIER inschrijven. (inschrijving is gesloten)


Gezamenlijke BOVO-verdiepingsmiddag voor geïnteresseerden uit het po en vo

woensdag 10 oktober 2018
deelnemers kunnen zich inschrijven voor verschillende voorlichtingen en workshops. Binnenkort ontvangt u meer informatie over de bijeenkomst, maar noteer de datum alvast in uw agenda! (inschrijving is gesloten)


Uitwisselingsmarkt

26 juni en 3 juli 2019