close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Vanaf 17 april kunt u uw kind weer aanmelden op een middelbare school
BOVO Online

BOVO Online

Op deze pagina vindt u allerhande informatie rondom de overstap po-vo. De pagina wordt gedurende dit schooljaar steeds verder uitgebreid, dus kom geregeld even een kijkje nemen.

BOVO procedure 2018-2019

Alle nodige informatie over de procedure 2018-2019 vindt u hier:

BOVO bijeenkomsten en scholing

Jaarlijks organiseert BOVO Haaglanden een aantal bijeenkomsten. Voor schooljaar 2018-2019 staan de volgende bijeenkomsten op het programma:


Starterscursussen voor het po

woensdag 19 september
Voorlichting BOVO-procedure voor het po (voor medewerkers die weinig/geen ervaring hebben met BOVO)
U kunt zich HIER inschrijven. (inschrijving is gesloten)

woensdag 26 september
Voorlichting POVO OT voor het po (voor medewerkers die weinig/geen ervaring hebben met POVO OT)
U kunt zich HIER inschrijven. (inschrijving is gesloten)

Starterscursus voor het vo

donderdag 17 januari 2019
BOVO cursus voor het vo, waarbij de BOVO-procedure in grote lijnen wordt toegelicht en een 'Knoppencursus' POVO OT aangeboden wordt voor een beginners- en een opfrisgroep.
U kunt zich HIER inschrijven.


Gezamenlijke BOVO-verdiepingsmiddag voor geïnteresseerden uit het po en vo

woensdag 10 oktober 2018
Deelnemers kunnen zich inschrijven voor verschillende voorlichtingen en workshops. Binnenkort ontvangt u meer informatie over de bijeenkomst, maar noteer de datum alvast in uw agenda! (inschrijving is gesloten)


Uitwisselingsmarkt

26 juni en 3 juli 2019

Casusoverleg

Ook dit jaar organiseert BOVO Haaglanden weer een reeks casusoverleggen. Het casusoverleg kunt u gebruiken om met deskundigen vanuit het samenwerkingsverband (po en vo) en BOVO Haaglanden te sparren over leerlingdossiers waar u vragen over hebt. Bijvoorbeeld als u niet zeker bent over het vaststellen van het basisschooladvies, welke testen en toetsen u zou kunnen inzetten of wanneer er tegenstrijdige scores bij LOVS-toetsen zijn.
Om u hierin beter te kunnen faciliteren hebben we het aantal overleggen uitgebreid, en beginnen we eerder in het jaar. De casusoverleggen vinden dit schooljaar plaats op vier woensdagen, te weten:

26 september; 31 oktober; 14 en 21 november, 12 december 2018 en 23 januari 2019.

Enkele tips:
•    Breng een casus zo vroeg mogelijk in, zodat er nog tijd is voor eventueel aanvullend onderzoek.
•    Anonimiseer het dossier (met het oog op de AVG).
•    U kunt tijdens het inschrijven aangeven welke tijd uw voorkeur heeft, de deskundigen staan de hele dag voor u klaar!

U kunt zich hier inschrijven voor het casusoverleg

BOVO Vergoedingsregeling SEM

Bij potentiële lwoo-leerlingen, die op het intelligentieonderzoek een totaal IQ van 91-120 hebben gescoord, moet aanvullend sociaal-emotioneel onderzoek (SEM) afgenomen worden. Als u het SEM-onderzoek via de BOVO vergoedingsregeling laat afnemen, dan worden de kosten van het onderzoek vergoed. BOVO werkt hiervoor samen met onderzoeksbureau A-VISION.
U kunt uw leerlingen tot en met 12 december 2018 aanmelden in POVO OT.

In onderstaande brief en bijlagen staat de procedure uitgewerkt.

Let op! U kunt uw leerlingen tot uiterlijk woensdag 12 december 2018 aanmelden voor de  BOVO vergoedingsregeling SEM.

Vergoedingsregeling CAP

De bekostiging van de IQ – onderzoeken bij de vergoedingsregeling CAP wordt anders geregeld. De verandering in de bekostiging is deze: er wordt niet meer gekeken naar de leerachterstanden wanneer de leerling wordt aangemeld via POVO OT, maar of de leerling uiteindelijk het basisschooladvies pro of vmbo met lwoo krijgt.
Leerlingen met het basisschooladvies pro of vmbo met lwoo krijgen de kosten van het intelligentieonderzoek vergoed; de kosten van leerlingen die geen basisschooladvies pro of vmbo met lwoo krijgen, komen voor rekening van de school.

Let op! U kunt uw leerlingen tot uiterlijk woensdag 3 oktober 2018 aanmelden voor de  BOVO vergoedingsregeling CAP.

Meer informatie over de vergoedingsregeling CAP:

LET OP: de regeling screenings- en testinstrumenten is aangepast: op p.3 stonden niet de juiste jaartallen.

Kijk ook op de pagina's intelligentieonderzoek en toetsen lwoo en pro op deze website.

Documenten