close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
BOVO online

BOVO Online

De overstap van het po naar het vo wordt in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk geregeld via de BOVO procedure. Om u van de nodige informatie te voorzien, maakt BOVO Haaglanden een aantal documenten, zoals het procedureboek en het jaaroverzicht. Ook organiseert BOVO Haaglanden bijeenkomsten voor alle collega's die betrokken zijn bij de overstap van po naar vo.

Op deze pagina staat alle informatie op een rij. Hieronder staan de publicaties over de procedure, de bijeenkomsten en informatie over de vergoedingsregelingen voor intelligentie/capaciteiten en sociaal-emotionele onderzoeken. In de rechterkolom vindt u alle publicaties op alfabetische volgorde en een lijst met handige links.

Voor meer informatie over de verschillende stappen van de procedure en andere relevante informatie kunt u op de website navigeren.

BOVO-procedure 2020-2021

Hieronder vindt u de informatiemiddelen voor schooljaar 2020-2021.

Heeft u hulp nodig bij de overstap van een leerling van po naar vo?

Wanneer de leerlingen van groep 8 de overstap naar het vo maken, zorgen po- en vo-scholen er gezamenlijk voor dat alle leerlingen een passende plek krijgen op het vo. Bij de meeste leerlingen gaat dit zonder problemen, maar wanneer een kind tussen wal en schip dreigt te vallen, is het belangrijk dat in gezamenlijkheid een oplossing wordt gezocht.

In zo’n geval kunnen po- en vo-scholen het SPPOH of het SWVZHW om begeleiding vragen, met als doel de leerling op de juiste plek te krijgen. U vraagt deze zogenoemde dossierbegeleiding aan via BOVO Haaglanden door onderstaand aanmeldformulier te mailen naar servicedesk@bovohaaglanden.nl.

Bij documenten rechts, onder 'dossierbegeleiding', vindt u de werkwijze en het aanmeldformulier.

Gewijzigde restperiode

Na de meivakantie start op woensdag 13 mei, de Restperiode. Dit is twee dagen later dan u eerder van ons gehoord heeft. Deze verschuiving zorgt ervoor dat direct na de po-meivakantie (maandag 11 en dinsdag 12 mei) ouders aanmeldformulieren kunnen opvragen en po-scholen deze vervolgens kunnen meegeven.

Nb. Indien u als vo-school al een notaris heeft geregeld voor maandag 11 mei voor het loten van de volgorde van behandeling van de leerlingdossiers, vergeet u deze dan niet te verzetten naar woensdag 13 mei.

In de bijlage 'BOVO-procedure stap voor stap voor de Restperiode' hebben wij de stappen die van belang zijn voor de Restperiode uiteengezet. Wijzigingen ten opzichte van eerdere berichtgeving zijn rood gekleurd

Documenten