close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
wijzigingen 2019-2020

Belangrijkste wijzigingen schooljaar 2019-2020

In mei/juni van elk jaar evalueren we de afgelopen overstapperiode met de verschillende stakeholders. Wat is goed gegaan en welke elementen van de procedure behoeven verbetering? Hierdoor kunnen we de procedure en de applicatie elk jaar iets beter maken. Voor schooljaar 2019-2020 speelt ook de meivakantie een grote rol in de planning. Deze is in onze regio voor het po en het vo anders en hierdoor hebben we de jaarplanning moeten aanpassen. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen voor komend schooljaar op een rij.

In de jaarplanning zijn de aanmeldperiodes een week naar voren opgeschoven. Dit komt door de meivakantie, die voor het po en het vo anders valt. Om ervoor te zorgen dat periode 1 en 2 vóór de meivakantie afgerond kunnen worden is de hele planning een week naar voren opgeschoven.

De procedure voor leerlingen die naar het praktijkonderwijs gaan is gewijzigd. Vanaf komend schooljaar loopt de procedure voor het praktijkonderwijs gelijk met die voor leerlingen met advies met lwoo. Dit betekent dat zij zich gelijktijdig aanmelden (van 1 t/m 14 februari 2020) en het bericht met het toelatingsbesluit ook op woensdag 25 maart 2020 ontvangen. Leerlingen die worden uitgeloot op de school van eerste voorkeur gaan niet mee in de centrale loting op woensdag 25 maart, maar worden met maatwerk geplaatst op een andere school van de voorkeurslijst. De oriëntatieperiode voor de praktijkscholen begint wel eerder dan de reguliere oriëntatieperiode, en loopt van zaterdag 2 november 2019 t/m vrijdag 31 januari 2020.

De pilot opting out lwoo van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West wordt volgend jaar voortgezet met een grotere groep basisscholen. In de eerste week van september wordt een interessebijeenkomst georganiseerd. Meer informatie en de mogelijkheid tot deelname aan de bijeenkomst en/of de pilot kunt u op de website van de servicedesk vinden.

De voorrangsregel 'verwant onderwijsconcept' wordt dit jaar iets gewijzigd naar: een basisschoolverlater van een traditionele vernieuwingsschool heeft bij aanmelding voorrang op alle vo-scholen die traditionele vernieuwingsscholen zijn. In de BOVO-regio Haaglanden betreft dit in het po Dalton, Montessori, Jenaplan en de Vrije School. In het vo betreft het Dalton, Montessori en de Vrije School.

Na een pilot van twee jaar kunnen vanaf komend schooljaar alle po-scholen ouders van hun basisschoolverlaters de mogelijkheid bieden hun kind digitaal aan te melden op het vo. De po-school beslist zelf of zij ouders deze mogelijkheid wil bieden. Deze uitrol van digitaal aanmelden betekent dat elke vo-school in onze regio te maken kan krijgen met digitale aanmeldingen. Meer informatie en aanmelden voor de informatiebijeenkomst vindt u op de website van de servicedesk. De ouderrol, waarbij ouders een bevestiging van de aanmelding en het bericht met het toelatingsbesluit in een eigen OT-omgeving kunnen inzien, blijft voor alle ouders beschikbaar.

Op dinsdag 24 maart 2020 zal, naast een plaatsingstafel lwoo, ook een plaatsingstafel praktijkonderwijs plaatsvinden. Tijdens deze plaatsingstafel wordt voor leerlingen die zijn uitgeloot en nog geen andere plek hebben gevonden, door de betreffende scholen en het SWVZHW een passende plek gezocht.

Met de invoering van de AVG in mei 2018 zijn de regels omtrent het delen van persoonsgegevens verscherpt. Voor de uitwisselingsmarkt in juni bestaat een wettelijke grondslag voor het delen van leerlinggegevens, maar voor de uitwisselingsmarkt in november is toestemming van de ouders nodig. Het kan dus zijn dat tijdens de uitwisselingsmarkt in november 2019 niet alle leerlingen besproken mogen/kunnen worden. Om hierop te anticiperen hebben wij wel twee dagen voor de uitwisselingsmarkt gepland, maar kan het zijn dat alle gesprekken op één dag gepland kunnen worden. Reserveer beide middagen, woensdagen 13 en 21 november 2019, in uw agenda, maar houd er rekening mee dat woensdag 13 november kan komen te vervallen.

Op het technisch vlak hebben we een nog een aantal verbeteringen uitgevoerd. Deze kunt u vinden in het procedureboek op BOVO Online.