Aanmeldformulier voor dossierbegeleiding overstap po-vo online

01-06-2023 • Voor scholen

Bij de meeste leerlingen gaat de overstap naar het vo zonder problemen, maar wanneer een kind tussen wal en schip dreigt te vallen, is het belangrijk dat in gezamenlijkheid een oplossing wordt gezocht. In zo’n geval kan je dossierbegeleiding aanvragen. Dossierbegeleiding is een samenwerking tussen SPPOH, SWVZHW en BOVO Haaglanden. Je kan eerst langskomen bij het casusoverleg om te sparren met collega’s van de samenwerkingsverbanden. Maar verwacht je nu al voor een leerling dat de overstap lastig zal worden? Vul dan het aanmeldformulier in en stuur dit naar servicedesk@bovohaaglanden.nl.

 

Aanmeldformulier dossierbegeleiding overstap po-vo

delen