BOVO-procedure

In de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk gaat de overstap naar het vo volgens de BOVO-procedure. De po- en vo schoolbesturen hebben regionale afspraken gemaakt om de overstap zo goed mogelijk te laten verlopen: de BOVO-procedure.

 

Houdt gedurende het schooljaar het procedureboek en de jaarplanning (zie hiernaast rechts) als naslagwerk paraat.

 

Binnen de BOVO-procedure is het schooljaar in vijf periodes te verdelen:

1.De voorbereidende periode (start schooljaar tot de kerstvakantie)

In deze periode worden de voorbereidingen in POVO OT genomen, krijgen de po-collega's scholing als daar behoefte voor is en informeren zij de ouders over het komende schooljaar. Het vo bepaalt en publiceert het toelatingsbeleid en zorgt dat de scholenwijzer up to date is. Meer informatie vind je op de pagina Informeren van ouders.

2. Oriëntatieperiode (kerstvakantie t/m 10 februari 2023)
Voor de kerstvakantie geven de po-scholen het voorlopige basisschooladvies met het oriëntatieformulier mee aan de leerlingen. Hiermee kunnen ouders en leerlingen zich oriënteren op het vo. Vanaf maandag 9 januari tot en met vrijdag 10 februari 2023 houden de vo-scholen open dagen en informatieavonden.

3. Eerste ronde van aanmelden, behandelen en toelaten (11 februari t/m 6 april 2023)

Op vrijdag 10 februari 2023 worden de regionale aanmeldformulieren met basisschooladviezen en voorkeurslijst meegegeven. Vanaf zaterdag 11 februari tot en met vrijdag 24 februari 2023 kunnen ouders hun kind aanmelden op het vo. Dit geldt ook voor ouders die digitaal aanmelden. De vo-scholen nemen de dossiers zo snel mogelijk in behandeling (fase 1a en 1b). Op dinsdag 21 maart nemen de scholen de toelatingsbesluiten en, indien nodig, passen ze voorrangsregels en een loting toe. Dan start fase 2, het maatwerktraject voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die nog geen plek hebben. Meer informatie over het maatwerktraject vind je in het Procedureboek bij het Thema Passend Onderwijs. Op woensdag 5 april vindt de centrale loting en matching plaats en worden ouders geïnformeerd (met uitloop naar 6 april)(fase 3). Op donderdag 6 april wordt de capaciteit voor de tweede ronde gepubliceerd op de Scholenwijzer.

Kijk voor meer informatie op de pagina Aanmelden en toelaten.

4. Tweede ronde van aanmelden, behandelen en toelaten (11 t/m 21 april 2023)

Voor de leerlingen die na de eerste ronde van aanmelden nog geen plek hebben is er een tweede ronde. Deze is korter dan de eerste. Ouders kunnen hun kind vanaf 11 tot en met 14 april aanmelden. Alle aangemelde leerlingen gaan direct door naar de centrale loting en matching op 20 april (leerlingen passend onderwijs worden met maatwerk geplaatst). Ouders krijgen diezelfde dag het bericht met het toelatingsbesluit. Op 21 april wordt de capaciteit voor de restperiode gepubliceerd op de Scholenwijzer.

Zie ook Aanmelden en toelaten.

5. Restperiode (vanaf 9 mei)
Na 20 april hebben verreweg de meeste kinderen een plek op de middelbare school. Het kan echter voorkomen dat een leerling nog een school zoekt of naar een andere school wil (van een andere regio of door een opgehoogd eindadvies). Er wordt in deze periode niet meer gewerkt met een voorkeurslijst. Ouders kunnen hun kind aanmelden bij de school van keuze, mits deze nog plek heeft. De afspraken over deze periode staan beschreven op de pagina Aanmelden en toelaten.

Overige informatie

Bij de BOVO-procedure komt nog meer kijken dan hierboven is beschreven. Alle informatie die je nodig hebt is te vinden in het procedureboek. Lees deze zorgvuldig door en houdt het bij elke periode paraat als naslagwerk. Op deze website kan je ook nog meer informatie vinden, bijvoorbeeld over passend onderwijs, toetsen lwoo/pro (cap en sem) en de eindtoets. Kijk hiervoor onder het kopje PO-VO Procedure.

 

Neem ook eens een kijkje in de mediatheek. Hierin verzamelen we alle documenten en publicaties En mocht je nog ergens een vraag over hebben, de servicedesk staat elke schooldag van 09.00 - 16.30 uur voor je klaar!

Corona
We gaan er vooralsnog vanuit dat corona geen allesbepalende rol meer zal spelen dit schooljaar. Maar mochten er nog aanpassingen gedaan moeten worden of maatregelen nodig zijn, dan houden we jullie via de BOVO nieuwbsrieven op de hoogte.