close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
eoa

Aanmelden voor Eerste Opvang Anderstaligen

Leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn, maken veelal de overstap naar de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA, voorheen ISK). De po-school maakt voor deze leerlingen een onderwijskundig rapport (OKR) in POVO OT. Aanmelden kan vanaf 1 februari 2020. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Afhankelijk van hoe lang de leerling in Nederland is levert de basisschool toetsen aan.

Voor 1 oktober 2018 aangekomen
Voor deze leerlingen is het nodig om een IQ vast te stellen en leerachterstanden in beeld te brengen.

Na 1 oktober 2018 aangekomen
Deze leerlingen mogen (didactisch) getoetst worden. Dit is niet verplicht, maar het heeft wel de voorkeur.

Na 1 oktober 2019 aangekomen
Deze leerlingen hoeven niet te worden getoetst. Maar ook hier geldt dat enig inzicht in het didactisch niveau en taalniveau helpt bij het plaatsen van de leerlingen de juiste EOA-klas.

In de BOVO regio Haaglanden bieden vier vo-scholen een EOA-klas aan. Zie voor meer informatie over het aanmelden bij deze scholen de Scholenwijzer vo