close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
20 november: BOVO uitwisselingsmarkt
BOVO | Aanmelden op het vo

Aanmelden op het vo

Ouders   kunnen  hun kind op meerdere scholen aanmelden. Hiervoor hebben zij het regionale aanmeldformulier met scholenlijst nodig. Er zijn twee aanmeldingsperioden voor leerlingen met het advies vmbo (inclusief lwoo), havo en vwo. De aanmeldperiode voor sommige schoolsoorten, zoals het praktijkonderwijs, wijkt af en staat apart beschreven.

Eerste aanmeldingsperiode: 9 t/m 22 februari 2019

Aanmelden van leerlingen met het advies vmbo (inclusief lwoo), havo en vwo kan van zaterdag 9 februari tot en met vrijdag 22 februari 2019. Vo-scholen plannen in deze twee weken een aantal aanmeldmomenten in. Ouders melden hun kind aan op de vo-school die bovenaan de voorkeurslijst staat.  

Let op: het is van groot belang dat alle ouders hun kind tijdens deze twee weken aanmelden. Ouders die dat niet doen, zijn automatisch uitgesloten van de eerste aanmeldingsperiode. Zij kunnen de leerling pas aanmelden in de tweede aanmeldingsperiode.

Tweede aanmeldingsperiode: 8 t/m 12 april 2018

Leerlingen die nog geen plaats hebben, worden in de tweede aanmeldingsperiode aangemeld.

  • Op scholenwijzer.denhaag.nl publiceren vo-scholen het aantal nog beschikbare plaatsen.
  • Ouder en kind oriënteren zich vanaf maandag 8 april op scholen die nog plek hebben. Aanmelden kan tot en met vrijdag 12 april door het inleveren van een nieuwe voorkeurslijst. Op deze lijst staan ook alleen scholen die nog plaats hebben.
  • De po-school geeft op maandag 8 april 2019 de ouders een nieuw aanmeldformulier met voorkeurslijst mee.

Let op: de tweede aanmeldingsperiode duurt (door de vroege meivakantie) slechts één week.