close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
BOVO | Aanmelden op het vo

Aanmelden op het vo

Ouders   kunnen  hun kind op meerdere scholen aanmelden. Hiervoor hebben zij het regionale aanmeldformulier met scholenlijst nodig. Er zijn twee aanmeldingsperioden voor leerlingen met het advies vmbo (inclusief lwoo), havo en vwo. De aanmeldperiode voor sommige schoolsoorten, zoals het praktijkonderwijs, wijkt af en staat apart beschreven.

Eerste aanmeldingsperiode: 1 t/m 14 februari 2020

Aanmelden van leerlingen met het advies vmbo (inclusief lwoo), havo en vwo kan van zaterdag 1 februari tot en met vrijdag 14 februari 2020. Vo-scholen plannen in deze twee weken een aantal aanmeldmomenten in. Ouders melden hun kind aan op de vo-school die bovenaan de voorkeurslijst staat.  

Let op: het is van groot belang dat alle ouders hun kind tijdens deze twee weken aanmelden. Ouders die dat niet doen, zijn automatisch uitgesloten van de eerste aanmeldingsperiode. Zij kunnen de leerling pas aanmelden in de tweede aanmeldingsperiode.

Tweede aanmeldingsperiode: 7 april t/m 14 april 2020

De tweede periode is vanwege de gevolgen n.a.v. Corona verschoven. Leerlingen ontvangen vanaf donderdag 2 april een nieuw aanmeldformulier met voorkeurslijst van de basisschool (zoveel mogelijk digitaal). Vervolgens kunnen zij zich vanaf dinsdag 7 april tot en met dinsdag 14 april, 13.00 uur aanmelden op de middelbare school.

De leerlingen kunnen zich aanmelden door het aanmeldformulier met voorkeurslijst af te geven bij de middelbare school van eerste voorkeur (via de brievenbus) of te mailen.

Ook tijdens het Paasweekend, van vrijdag 10 tot en met maandag 13 april kunnen leerlingen zich aanmelden.

Het bericht met het toelatingsbesluit ontvangen de ouders op donderdag 16 april van BOVO (als zij zich daarvoor hebben opgegeven) tussen 15.00 - 17.00 uur en van de middelbare school vanaf 15.00 uur.