close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
HET BOVO-PROCEDUREBOEK 2018-2019 STAAT ONLINE - LEES HIER ALLES OVER DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN DIT SCHOOLJAAR
BOVO | Aanmelden op het vo

Aanmelden op het vo

27 januari - 23 februari 2018

Ouders   kunnen  hun kind op meerdere scholen aanmelden. Om dit mogelijk te maken is de BOVO-procedure in het schooljaar 2017-2018 aangepast.

Er zijn twee aanmeldingsperioden voor leerlingen met het advies vmbo (inclusief LWOO), havo en vwo. De aanmeldperiode voor sommige schoolsoorten, zoals het Praktijkonderwijs, wijkt af en staat apart beschreven.

Definitief advies en aanmeldformulier

Basisscholen geven uiterlijk op donderdag 8 februari het definitieve basisschooladvies. De basisschool print voor elke leerling het definitieve advies, een voorkeurslijst van scholen en een aanmeldformulier. Met het aanmeldformulier en de ingevulde voorkeurslijst kunnen ouders van zaterdag 10 tot en met vrijdag 23 februari de leerling aanmelden bij de school van hun eerste keuze. De tweede aanmeldingsperiode loopt van maandag 9 tot en met vrijdag 20 april.

Wat is er nodig voor een juiste aanmelding?

Ouders, verzorgers of een wettelijke vertegenwoordiger melden de leerling aan. Zij gebruiken hiervoor het BOVO-aanmeldformulier. Dit formulier bevat:

  • Een voorblad met naw-gegevens van de leerling, een e-mailadres voor correspondentie, het basisschooladvies en een BOVO-nummer.
  • Een lijst met scholen die een onderwijstype aanbieden dat past bij het schooladvies. De ouders vullen dit in door de favoriete scholen te nummeren. De school van hun eerste voorkeur krijgt nummer 1 en zo verder.
  • Een blad waarop de ouders de aanmelding ondertekenen.

Ouders vullen de voorkeurslijst in. Het staat ouders vrij één of meer scholen te kiezen. Hoe meer scholen er op de voorkeurslijst staan, des te groter de kans dat de leerling in de eerste aanmeldingsperiode een plaats krijgt. Ouders geven op het aanmeldformulier aan of de leerling onder een (eventuele) voorrangsregel valt van de vo-school van hun eerste keuze.

Ouders ontvangen het aanmeldformulier op de volgende data:

  • leerlingen PrO en EOA: vrijdag 26 januari 2018
  • vmbo (LWOO), havo en vwo: vrijdag 9 februari 2018

Eerste aanmeldingsperiode: 10 t/m 23 februari 2018

Aanmelden van leerlingen met het advies vmbo (inclusief LWOO), havo en vwo kan van zaterdag 10 februari tot en met vrijdag 23 februari 2018. Vo-scholen plannen in deze twee weken een aantal aanmeldmomenten in. Ouders melden hun kind aan op de vo-school die bovenaan de voorkeurslijst staat.  

Let op: het is van groot belang dat alle ouders hun kind tijdens deze twee weken aanmelden. Ouders die dat niet doen, zijn automatisch uitgesloten van de eerste aanmeldingsperiode. Zij kunnen de leerling pas aanmelden in de tweede aanmeldingsperiode, van maandag 9 tot en met vrijdag 20 april 2018.

Tweede aanmeldingsperiode: 9 t/m 20 april 2018

Leerlingen die nog geen plaats hebben, worden in de tweede aanmeldingsperiode aangemeld.

  • Op scholenwijzer.denhaag.nl publiceren vo-scholen het aantal nog beschikbare plaatsen.
  • Ouder en kind oriënteren zich vanaf maandag 9 april op scholen die nog plek hebben. Aanmelden kan tot en met vrijdag 20 april door het inleveren van een nieuwe voorkeurslijst. Op deze lijst staan ook alleen scholen die nog plaats hebben.