close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Start van het nieuwe schooljaar
Aanmelden na de tweede aanmeldingsperiode

Aanmelden na de tweede aanmeldingsperiode

Op 16 april wordt de tweede aanmeldingsperiode met een centrale loting en matching afgesloten. Alle betreffende ouders krijgen die dag bericht over het aanbod tot toelating.

Vanaf woensdagochtend 17 april 10.00 uur wordt de capaciteit van de scholen zichtbaar op de digitale scholenwijzer. Deze capaciteit wordt bij elke wijziging automatisch aangepast. Het is dus van groot belang dat vo-scholen hun capaciteit nauwgezet bijhouden. Ouders zijn zodoende altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Op woensdag 17 april ontvangen ouders die zich nog willen aanmelden op een vo-school een nieuw aanmeldformulier van de basisschool.
Let op: na de tweede aanmeldingsperiode bevat het aanmeldformulier geen voorkeurslijst meer.

De aanmeldingen worden door de vo-school op volgorde van binnenkomst verwerkt.