close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Vanaf 17 april kunt u uw kind weer aanmelden op een middelbare school
BOVO | Aanmelden EOA, Kopklas, vso, PrO en Lwoo

Aanmelden EOA, Kopklas, vso, PrO en Lwoo

Voor het aanmelden van leerlingen voor de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA), de Kopklas en het vso gelden aparte afspraken. Ook de aanmelding voor het Praktijkonderwijs (PrO) loopt via een aparte procedure. De aanmelding voor lwoo-leerlingen verloopt op dezelfde wijze als die voor vmbo-leerlingen zonder leerwegondersteuning.

Aanmelden voor Eerste Opvang Anderstaligen

Leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn, maken veelal de overstap naar de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA, voorheen ISK). De po-school maakt voor deze leerlingen een onderwijskundig rapport (OKR) in POVO OT. Aanmelden kan vanaf 26 januari. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Afhankelijk van hoe lang de leerling in Nederland is levert de basisschool toetsen aan.

Voor 1 oktober 2017 aangekomen
Voor deze leerlingen is het nodig om een IQ vast te stellen en leerachterstanden in beeld te brengen.

Na 1 oktober 2017 aangekomen
Deze leerlingen mogen (didactisch) getoetst worden. Dit is niet verplicht, maar het heeft wel de voorkeur.

Na 1 oktober 2018 aangekomen
Deze leerlingen hoeven niet te worden getoetst. Maar ook hier geldt dat enig inzicht in het didactisch niveau en taalniveau helpt bij het plaatsen van de leerlingen de juiste EOA-klas.

In de BOVO regio Haaglanden bieden vier vo-scholen een EOA-klas aan. Zie voor meer informatie over het aanmelden bij deze scholen de Scholenwijzer vo

Aanmelden voor de Kopklas

Leerlingen voor de Kopklas worden bij voorkeur tussen 1 oktober en 29 november 2018 aangemeld. Een aangemelde leerling krijgt dan te horen of hij/zij wordt toegelaten voor de eerste aanmeldingsperiode (9 februari 2019). Ook na 29 november 2018 kan er bij de Kopklas nog aangemeld worden. Er is dan echter geen garantie dat de leerling voor de eerste aanmeldingsperiode bericht krijgt.

Bij de aanmelding moet het OKR gereed te zijn. Po-scholen moeten het rapport voor deze leerlingen dus op tijd invullen in POVO OT.

LET OP! Bij potentiĆ«le Kopklas-leerlingen is het nodig om een intelligentieonderzoek af te nemen. Twijfelt u of een leerling in aanmerking komt? Dan is het raadzaam dit tijdig met uw onderwijsadviseur van het onderwijsadviesbureau HCO te bespreken. U kunt ook zelf contact opnemen met HCO: 070 - 448 28 28. De website www.haagsekopklas.nl beschrijft de aanmeldingsprocedure uitgebreid. Ook op Scholenwijzer staat meer informatie over de Kopklas.

Aanmelden voor vso

De meeste vso-scholen in de regio doen niet mee met de BOVO-procedure. Ouders kunnen zich gedurende het hele jaar aanmelden. Op de schoolwebsites staat alle informatie. Enkele scholen voor vso werken met POVO OT.

Aanmelden voor pro

Vanaf 26 januari 2019 kunnen ouders het aanmeldformulier inleveren bij een school voor pro. De aanmeldingen voor het pro worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het bericht van plaatsing volgt uiterlijk zes weken na aanmelding, eventueel is verlenging met vier weken mogelijk.

Aanmelden voor vmbo met lwoo

Leerlingen die naar het vmbo met lwoo gaan, volgen de reguliere aanmeldingsprocedure.