close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
20 november: BOVO uitwisselingsmarkt
nvt

Aanmelden EOA (ISK), Kopklas, vso, pro en lwoo

Voor het aanmelden van leerlingen voor de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA, voorheen ISK), de Kopklas en het vso gelden aparte afspraken. Ook de aanmelding voor het praktijkonderwijs (pro) loopt via een aparte procedure. De aanmelding voor lwoo-leerlingen verloopt op dezelfde wijze als die voor vmbo-leerlingen zonder leerwegondersteuning.