close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
nvt

Aanleveren van gegevens in POVO OT (vo)

In de BOVO regio Haaglanden werken scholen met een voorkeurslijst. Ouders ontvangen van de basisschool een lijst met vo-scholen die één (of meer) brugklassen aanbieden die passen bij het schooladvies van de leerling.

Om deze lijst te kunnen aanmaken, geven de vo-scholen in september/oktober op welke brugklassen zij volgend schooljaar zullen aanbieden. Bijvoorbeeld een havo-brugklas, een vwo-brugklas en een vwo-TTO brugklas. Deze informatie komt op de voorkeurslijst. De vo-school geeft per brugklas aan welk schooladvies vereist is om in aanmerking te komen. Voor een havo-brugklas zijn bijvoorbeeld kinderen met een tl/havo-, een havo- of havo/vwo-advies toelaatbaar. Daarnaast geeft de vo-school de capaciteit op voor de brugklassen en de voorrangsregels die zij hanteert.

Instructie voor POVO OT

Vo-scholen krijgen een instructie om de benodigde informatie op de juiste manier in POVO OT en in de applicatie van de Scholenwijzer te zetten. Meer informatie staat op de pagina's Toelatingsbeleid en voorrangsregels (vo). De schoolbesturen en BOVO zien erop toe dat de invoering in POVO OT goed gebeurt.